ڤایروسی ڤاریسێللا زۆستێر

(ڕەوانەکراوە لە ڤایرۆسی ڤاریسێللا زۆستێرەوە)

ڤایرۆسی ڤاریسێللا زۆستێر ئۆرگانیزمێکە کە دەبێتە ھۆی پەیدا بوونی نەخۆشی ھاوڵە مریشکانە لە مرۆڤدا. ھەروەھا ڤاریسێللا لە مرۆڤانی گەورەساڵدا دەبێتە ھۆی پەیدا بوونی نەخۆشی زۆنا.[١]

وێنەی مایکڕۆسکۆپی ڤایرۆسی ڤاریسێللا زۆستێرسەرچاوەکاندەستکاری

  1. ^ http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/varicella/