ڕەپبوونی کێر بە ڕەق و ڕاست بوونی ئەندامی نێرینە دەڵێن. لەم کاتەدا ئەندامی نێرینە گەورە و ڕاست دەبێت.[١] ڕەپبوون کاتیکە کە شانەی ئەندامی نێرینە پر دەبێت لە خوێن تا ڕەوتی تێ ڕۆیین بە دۆڵان بە ئاسانی ڕوو بدات.[٢]

پەراوێزەکاندەستکاری

  1. ^ Erectile tissue
  2. ^ https://nl.wikipedia.org/w/index.php? title=Erectie&oldid=15159789