٢٨ی تشرینی یەکەم

ڕێکەوت

٢٨ی تشرینی یەکەم ٣٠١ـەم ڕۆژی ساڵە، (٣٠٢ـەم لە ساڵە پڕەکاندا) لە ڕۆژژمێری گرێگۆریدا، ٦٤ ڕۆژی ماوە بۆ کۆتایی ساڵ


ڕووداوەکان دەستکاری

لە دایکبوونەکان دەستکاری

مردنەکان دەستکاری

بۆنەکان دەستکاری

بەستەری دەرەکی دەستکاری