٢٣ی کانوونی یەکەم

ڕێکەوت

٢٣ی کانوونی یەکەم ٣٥٧ـەم ڕۆژی ساڵە، (٣٥٨ـەم لە ساڵە پڕەکاندا) لە ڕۆژژمێری گرێگۆریدا، ٨ ڕۆژی ماوە بۆ کۆتایی ساڵ


ڕووداوەکان دەستکاری

لە دایکبوونەکان دەستکاری

مردنەکان دەستکاری

بۆنەکان دەستکاری

بەستەری دەرەکی دەستکاری