فۆتە، شەملک، پێشگیرە، بەربالاڤ، پارچەیەکی درێژۆکەیە، بۆ داپۆشینی پشتێنە بەرەوخوار.[١]

فۆتە

فۆتە و قەدیفە دوو داپۆشی حەمامن، کە بۆ خۆ وشک کردنەوەی دوای حەمام بەکار دێن. قەدیفە بۆ داپۆشینی پشتێنە بەرەوژوور فۆتە بۆ داپۆشینی پشتێنە بەرەوخوارە.[٢]

ھەروەھا بڕوانە

دەستکاری

پەراوێزەکان

دەستکاری