شێوەی مۆسیقی

پێکهاتەی پارچە مۆسیقایەک
(لە شێوەی مۆسیقاەوە ڕەوانە کراوە)

شێوەی مۆسیقی پێکھاتووە لە پێکھاتە و پلانی پارچەیەکی مۆسیقی کە وەسفی ئاوازەکە دەکات و بەسەر بەشەکاندا دابەشی دەکات. شێوەی مۆسیقی شکڵ و شێوەی کارە مۆسیقییەکان دەگرێتەوە.

سەرچاوەکان دەستکاری