کۆئەندامی زاوزێی مێینە

(لە سیستەمی زاوزێی ژنانەەوە ڕەوانە کراوە)

سیستمی زاوزێی ژنانە بەشێکە لە تەنی ژناندا کە ئەرکی سەرەتایی تۆرەمخستنەوەی لە ئەستۆیە.[١]

سیستمی زاوزێی ژنانە:
* ھێلکەدان(Ovaries) * منداڵدان(Uterus) * کوز(Vagina) * ملی منداڵدان(Cervix) * بۆری هێلکەدان(Fallopian tubes)

سەرچاوەکان

دەستکاری
  1. ^ Freedman, David H. (1992). “The Aggressive Egg”in DISCOVER. Biology & Medicine.