دۆ جۆرێک لە خواردنەوە و بەرھەمێکی شیرە. لە بنەڕەتدا دۆ ئەو تراوەیە کە لە دوای ژاندنی شیر یان ماستاو و گرتنی کەرەکەی بە دەست دێت.

دۆ (ڕاست) و شیر (چەپ)