skTento redaktor má slovenčinu ako materinský jazyk.