no-4Denne brukeren/brukaren behersker/meistrar norskmorsmålsnivå.