nn-4Denne brukaren meistrar norsk (nynorsk)morsmålsnivå .