nn-2Denne brukaren har god kjennskap til norsk (nynorsk).