ms-4Pengguna ini boleh menyumbang dengan taraf semacam bahasa ibunda dalam Bahasa Melayu.