jv-2Panganggé puniki gadhah kawruh madya basa Jawi.