hr-4Ovaj suradnik hrvatski razumije kao da mu je materinski jezik.