gl-4O nivel deste usuario corresponde ao dun falante case nativo do galego.