et-0Kasutaja ei oska eesti keelt (või mõistab seda tõsiste raskustega).