az-2Bu istifadəçi Azərbaycan dilini orta səviyyədə başa düşür.