چۆنییەتی بەکارھێنانی داڕێژەکانی کردنەیەکدەستکاری

  • گەر پێویست بوو دوو وتار بکرێت بەیەک لە شوێنێکی دیاری نەکراو; ئەوا {{کردنەیەک}} بەکاربێنە
  • گەر پێویست بوو ناوەڕۆکی وتاری تاگکراو بکەیت بەیەک لەگەڵ وتارێکی تر ئەوا {{کردنەیەک_لەگەڵ}} بەکاربێنە
  • گەر پێویست بوو ناوەڕۆکی وتارێکی تر لەگەڵ وتاری تاگکراو بکەیت بەیەک ئەوا {{کردنەیەک_لە}} بەکاربێنە