شێوەی بەکارھێنان بە کورتیدەستکاری

{{زانیاریدانی نیشتنگە
| ناوی فەرمی		 = 
| ناوی خۆماڵی		 = 
| ناوەکانی دیکە		 = 
| جۆری نیشتنگە		 = 
| وێنە			 = 
| قەبارەی وێنە		 = 
| شرۆڤەی وێنە		 = 
| وێنەی نەخشە		 = 
| قەبارەی نەخشە		 = 
| شرۆڤەی نەخشە		 = 
| دەرزی نەخشە		 = 
| شرۆڤەی دەرزی نەخشە	 = 
| ھێڵی‌پانی		 = 
| ھێڵی‌درێژی		 = 
| جۆری دابەشکراو	 = 
| ناوی دابەشکراو	 = 
| جۆری دابەشکراو١	= 
| ناوی دابەشکراو١	= 
| جۆری دابەشکراو٢	= 
| ناوی دابەشکراو٢	= 
| سەردێڕی دامەزران	 = 
| ڕێکەوتی دامەزران	 = 
| دامەزرێنەر		 = 
| ھۆکاری ناونران	 = 
| جۆری دەسەڵات		 = 
| حیزبی سەرۆک		 = 
| سەرناوی سەرۆک		 = 
| ناوی سەرۆک		 = 
| سەرجەمی ڕووبەر کم٢   = 
| بەرزایی م		 = 
| ژمارەی دانیشتووان	 = 
| دانیشتووان لە		 = 
| جۆری دانیشتووانناسی١   = 
| سەرناوی١ دانیشتووانناسی١ = 
| زانیاریی١ دانیشتووانناسی١ = 
| سەرناوی٢ دانیشتووانناسی١ = 
| زانیاریی٢ دانیشتووانناسی١ = 
| جۆری کۆدی ناوچە	  = 
| کۆدی ناوچە		  = 
| ماڵپەڕ		  = 
}}

شێوەی بەکارھێنان بە تێریدەستکاری

{{زانیاریدانی نیشتنگە
| ناو			= 
| ناوی فەرمی		= 
| ناوی خۆماڵی		= 
| زمانی ناوی خۆماڵی	= 
| ناوەکانی دیکە		= 
| جۆری نیشتنگە		= 
<!--- وێنەکان، نازناو، دروشم --->
| وێنە			= 
| قەبارەی وێنە		= 
| شرۆڤەی وێنە		= 
| وێنەی ئاڵا		= 
| قەبارەی ئاڵا		= 
| وێنەی مۆر		= 
| قەبارەی مۆر		= 
| وێنەی نیشان		= 
| قەبارەی نیشان		= 
| نازناو		= 
| دروشم			= 
<!-- نەخشەکان و شوێنی جوگرافیایی ------>
| وێنەی نەخشە		= 
| قەبارەی نەخشە		= 
| شرۆڤەی نەخشە		= 
| وێنەی خاڵ نەخشە	= 
| قەبارەی خاڵ نەخشە	= 
| شرۆڤەی خاڵ نەخشە	= 
| خاڵ_x         = 
| خاڵ_y         = 
| دەرزی نەخشە		= 
| شوێنی ناونیشانی دەرزی نەخشە = 
| قەبارەی دەرزی نەخشە	 = 
| شرۆڤەی دەرزی نەخشە	 = 
| latd =   |latm =   |lats =   |latNS = 
| longd =  |longm =  |longs =  |longEW = 
| تەوەرەی جوگرافیایی	 = 
| جۆری تەوەرە		 = 
| نمایشی تەوەرە		 = 
<!-- شوێن ------------------>
| جۆری دابەشکراو	 = 
| ناوی دابەشکراو	 = 
| جۆری دابەشکراو١	= 
| ناوی دابەشکراو١	= 
| جۆری دابەشکراو٢	= 
| ناوی دابەشکراو٢	= 
<!-- دامەزران --------------->
| سەردێڕی دامەزران	= 
| ڕێکەوتی دامەزران	= 
| سەردێڕی دامەزران١   = 
| ڕێکەوتی دامەزران١   = 
| سەردێڕی لەناوچوون	= 
| ڕێکەوتی لەناوچوون	= 
| دامەزرێنەر		= 
| ھۆکاری ناونران	= 
<!-- ڕێبەرەکان، شێوازی دەسەڵات --->
| پەراوێزەکانی دەسەڵات	= 
| جۆری دەسەڵات		= 
| حیزبی سەرۆک		= 
| سەرناوی سەرۆک		= 
| ناوی سەرۆک		= 
<!-- ڕووبەر ---------------------->
| سەرجەمی ڕووبەر کم٢  = 
| ڕووبەری وشکایی کم٢  = 
| ڕووبەری ئاو کم٢    = 
| ڕووبەری ئاو لەسەددا	= 
| ڕووبەری شاری کم٢   = 
| ڕووبەر بە دەوروبەرەوە کم٢ = 
<!-- بەرزایی --------------------->
| بەرزایی م		= 
| بەرزترین بەرزایی م  = 
| نزمترین بەرزایی م	= 
<!-- ژمارەی دانیشتووان ---------------->
| ژمارەی دانیشتووان	  = 
| دانیشتووان لە		  = 
| چڕیی دانیشتووان کم٢   = 
| مەزەندەی دانیشتووان	  = 
| مەزەندەی دانیشتووان لە  = 
| دانیشتووان شاری	  = 
| چڕیی دانیشتووان شاری کم٢ = 
| دانیشتووان بە دەوروبەرەوە = 
| چڕیی دانیشتووان بە دەوروبەرەوە کم٢ = 
| سەرناوی دانیشتووان		= 
| ئاگاداریی دانیشتووان		= 
<!-- دانیشتوواناسی (بەشی ١) --------> 
| جۆری دانیشتووانناسی١     = 
| سەرناوی١ دانیشتووانناسی١   = 
| زانیاریی١ دانیشتووانناسی١   = 
| سەرناوی٢ دانیشتووانناسی١   = 
| زانیاریی٢ دانیشتووانناسی١   = 
| سەرناوی٣ دانیشتووانناسی١   = 
| زانیاریی٣ دانیشتووانناسی١   = 
<!-- کاتناوچە -----------------------> 
| کاتناوچە١           = 
| جیاوازی لەutc1	    = 
| کاتناوچە١_DST         = 
| جیاوازی لە١_DST	    = 
<!-- کۆدی پۆستە، کۆدی ناوچە --------> 
| جۆری کۆدی پۆستە	    = 
| کۆدی پۆستە		    = 
| جۆری کۆدی پۆستە٢       = 
| کۆدی پۆستە٢          = 
| جۆری کۆدی ناوچە        = 
| کۆدی ناوچە          = 
<!-- ماڵپەڕ، پەراوێزەکان ------------> 
| ماڵپەڕ		    = 
| پەراوێزەکان		    = 
}}

شێوەی بەکارھێنان بە تەواوی بەشەکانەوەدەستکاری

ھێشتا بڕێک لە بەشەکان بە ھۆی بەکارنەھێنان یان نەدۆزینەوەی ھاوتای کوردی وەرنەگێڕاوەنەتەوە.

{{زانیاریدانی نیشتنگە
| ناو	= 
| ناوی فەرمی	=
| ناوی خۆماڵی	=
| زمانی ناوی خۆماڵی	=
| ناوەکانی دیکە	=
| جۆری نیشتنگە	= 
<!-- transliteration(s) -------->
| translit_lang1	=
| translit_lang1_type	=
| translit_lang1_info	=
| translit_lang1_type1	=
| translit_lang1_info1	=
| translit_lang1_type2	=
| translit_lang1_info2	=
| translit_lang2	=
| translit_lang2_type	=
| translit_lang2_info	=
| translit_lang2_type1	=
| translit_lang2_info1	=
| translit_lang2_type2	=
| translit_lang2_info2	=
| translit_lang2_info2	=
<!-- images, nickname, motto --->
| وێنە	= Kurdistan.png
| قەبارەی وێنە	=
| جێگری وێنە	=
| شرۆڤەی وێنە	=
| وێنەی ئاڵا	=
| قەبارەی ئاڵا	=
| جێگری ئاڵا	=
| بەستەری وێنە	=
| وێنەی مۆر	=
| قەبارەی مۆر	=
| جێگری مۆر	=
| بەستەری مۆر	=
| وێنەی نیشان	=
| قەبارەی نیشان	=
| جێگری نیشان	=
| بەستەری نیشان	=
| وێنەی لۆگۆ	=
| جۆری وێنەی لۆگۆ	=
| قەبارەی وێنەی لۆگۆ	=
| جێگری وێنەی لۆگۆ	=
| بەستەری وێنەی لۆگۆ	=
| نازناو	=
| دروشم	=
<!-- maps and coordinates ------>
| وێنەی نەخشە	=
| قەبارەی نەخشە	=
| جێگری نەخشە	=
| شرۆڤەی نەخشە	=
| وێنەی نەخشە١	=
| قەبارەی نەخشە١	=
| جێگری نەخشە١	=
| شرۆڤەی نەخشە١	=
| وێنەی خاڵ نەخشە	=
| قەبارەی خاڵ نەخشە	=
| جێگری پایەی خاڵ نەخشە	=
| جێگری خاڵ نەخشە	=
| شرۆڤەی خاڵ نەخشە	=
| خاڵ_x	=
| خاڵ_y	=
| دەرزی نەخشە	= 
| شوێنی ناونیشانی دەرزی نەخشە	=
| جێگری دەرزی نەخشە	=
| قەبارەی دەرزی نەخشە	=
| شرۆڤەی دەرزی نەخشە	=
| دەرزی نەخشە١	=
| شوێنی ناونیشانی دەرزی نەخشە١	=
| جێگری دەرزی نەخشە١	=
| قەبارە دەرزی نەخشە١	=
| شرۆڤەی دەرزی نەخشە١	=
| latd =  |latm =  |lats =  |latNS =
| longd =  |longm =  |longs =  |longEW =
| تەوەرەی جوگرافیایی	=
| جۆری تەوەرە	=
| نمایشی تەوەرە	=
| پەراوێزەکانی تەوەرە	=
<!-- location ------------------>
| جۆری دابەشکراو	=
| ناوی دابەشکراو	=
| جۆری دابەشکراو١	=
| ناوی دابەشکراو١	=
| جۆری دابەشکراو٢	=
| ناوی دابەشکراو٢	=
<!-- established --------------->
| سەردێڕی دامەزران	=
| ڕێکەوتی دامەزران	=
| سەردێڕی دامەزران١	=
| ڕێکەوتی دامەزران١	=
| سەردێڕی دامەزران٢	=
| ڕێکەوتی دامەزران٢	=
| سەردێڕی دامەزران٣	=
| ڕێکەوتی دامەزران٣	=
| سەردێڕی لەناوچوون	=
| ڕێکەوتی لەناوچوون	=
| دامەزرێنەر	=
| ھۆکاری ناونران	=
<!-- seat, smaller parts ------->
| seat_type	=
| seat	=
| parts_type	=
| parts_style	=
| parts	=
| p1	=
| p2	=
<!-- government type, leaders -->
| پەراوێزەکانی دەسەڵات	=
| جۆری دەسەڵات	=
| حیزبی سەرۆک	=
| سەرناوی سەرۆک	=
| ناوی سەرۆک	=
| سەرناوی سەرۆک١	=
| ناوی سەرۆک١	=
<!-- display settings --------->
| جۆری سەرجەم	=
| یەکەکان	=
<!-- area ---------------------->
| پەراوێزەکانی ڕووبەر	=
| area_magnitude	=
| سەرجەمی ڕووبەر کم٢	=
| سەرجەمی ڕووبەر مل٢	=
| سەرجەمی ڕووبەر دونام	=
| ڕووبەری وشکایی کم٢	=
| ڕووبەری وشکایی مل٢	=
| ڕووبەری ئاو کم٢	=
| ڕووبەری ئاو مل٢	=
| ڕووبەری ئاو لەسەددا	=
| ڕووبەری شاری کم٢	=
| ڕووبەری شاری مل٢	=
| ڕووبەر بە دەوروبەرەوە کم٢	=
| ڕووبەر بە دەوروبەرەوە مل٢	=
| area_blank1_title	=
| area_blank1_km2	=
| area_blank1_sq_mi	=
| area_blank2_title	=
| area_blank2_km2	=
| area_blank2_sq_mi	=
<!-- elevation ----------------->
| پەراوێزەکانی بەرزایی	=
| بەرزایی م	=
| بەرزایی ف	=
| پەراوێزەکانی بەرزترین بەرزایی	=
| بەرزترین بەرزایی م	=
| بەرزترین بەرزایی ف	=
| پەراوێزەکانی نزمترین بەرزایی	=
| نزمترین بەرزایی م	=
| نزمترین بەرزایی ف	=
<!-- population ---------------->
| پەراوێزەکانی دانیشتووان	=
| ژمارەی دانیشتووان	=
| دانیشتووان لە	=
| چڕیی دانیشتووان کم٢	=
| چڕیی دانیشتووان مل٢	=
| مەزەندەی دانیشتووان	=
| مەزەندەی دانیشتووان لە	=
| دانیشتووان شاری	=
| چڕیی دانیشتووان شاری کم٢	=
| چڕیی دانیشتووان شاری مل٢	=
| دانیشتووان بە دەوروبەرەوە	=
| چڕیی دانیشتووان بە دەوروبەرەوە کم٢	=
| چڕیی دانیشتووان بە دەوروبەرەوە مل٢	=
| population_blank1_title	=
| population_blank1	=
| population_density_blank1_km2	=
| population_density_blank1_sq_mi	=
| population_blank2_title	=
| population_blank2	=
| population_density_blank2_km2	=
| population_density_blank2_sq_mi	=
| سەرناوی دانیشتووان	=
| ئاگاداریی دانیشتووان	=
<!-- demographics (section 1) -->	=
| جۆری دانیشتوواناسی ١	=
| پەراوێزەکانی دانیشتوواناسی١	=
| سەردێڕی١ دانیشتوواناسی١	=
| زانیاری١ دانیشتوواناسی١	=
<!-- demographics (section 2) -->
| جۆری دانیشتوواناسی ٢	=
| پەراوێزەکانی دانیشتوواناسی٢	=
| سەردێڕی١ دانیشتوواناسی٢	=
| زانیاری١ دانیشتوواناسی٢	=
<!-- time zone(s) -------------->
| کاتناوچە١	=
| جیاوازی لەutc1	=
| کاتناوچە١_DST	=
| جیاوازی لە١_DST	=
| کاتناوچە٢	=
| جیاوازی لە٢	=
| کاتناوچە٢_DST	=
| جیاوازی لە٢_DST	=
<!-- postal codes, area code --->
| جۆری کۆدی پۆستە	=
| کۆدی پۆستە	=
| جۆری کۆدی پۆستە٢	=
| کۆدی پۆستە٢	=
| جۆری کۆدی ناوچە	=
| کۆدی ناوچە	=
<!-- twin cities --------------->
| twin1	=
| twin1_country	=
| twin2	=
| twin2_country	=
<!-- blank fields (section 1) -->
| blank_name_sec1	=
| blank_info_sec1	=
| blank1_name_sec1	=
| blank1_info_sec1	=
| blank2_name_sec1	=
| blank2_info_sec1	=
<!-- blank fields (section 2) -->
| blank_name_sec2	=
| blank_info_sec2	=
| blank1_name_sec2	=
| blank1_info_sec2	=
| blank2_name_sec2	=
| blank2_info_sec2	=
<!-- website, footnotes -------->
| ماڵپەڕ	=
| پەراوێزەکان	=
}}