حەڵوا، ھەڵوا، ھەلاو، ھەروا، ھەلبا، ھێولا، ئاوار، ئاسیدە، حەریر، سایلە یان سێڵێ جۆرێک خواردنێکی شیرینە کە لە ئارد، شەکر، ڕۆن، گەڵاو و زافەران چێ دەکرێت.[١]

حەڵوا

حەڵواییدەستکاری

بە کەسێک کە حەڵوا ساز دەکات، حەڵوایی یان حەڵواچی دەڵێن. بە دووکانێک کە حەڵوا دەفرۆشێت حەڵوافرۆشی دەڵێن.[٢]

سەرچاوەکاندەستکاری

  1. ^ فەرھەنگی زانکۆی کوردستان (فارسی-کوردی)، بە سەرپەرشتیی ماجید مەردۆخ ڕۆحانی، سنە: زانکۆی کوردستان، ٢٠٠٦: پ ٩١٧.
  2. ^ فەرھەنگی زانکۆی کوردستان (فارسی-کوردی)، بە سەرپەرشتیی ماجید مەردۆخ ڕۆحانی، سنە: زانکۆی کوردستان، ٢٠٠٦: پ ٩١٨.