ئاڵگی تایرۆید ئەم ئاڵگە لە پێشی مل دا جێگیر بووە و ئەرکی دروستکردنی دەستەیێک ھۆرمۆنی ھەیە.

ھۆرمۆنەکانی تایرۆیددەستکاری

ئەم ھورمۆنانە بریتین لە تی٣، تی٤ وە ھەندێک ھۆرمۆنی تر. ئەرکی سەرەکی ئەم ھۆرمۆنانە تەنزیم کردنی مێتابۆلیسمی لەشە.