ئیمپراتۆری تەنگ: جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکان

ب
بۆت: چاکسازیی دووجار-ڕەوانەکردنەوە بۆ ئیمپراتۆرییەتی تانگ
ب (ڕۆبۆت: چاکسازیی دووجار-ڕەوانەکردنەوە بۆ ئیمپراتۆریەتی تانگ)
تاگ: گۆڕینی ئامانجی ڕەوانەکەر
ب (بۆت: چاکسازیی دووجار-ڕەوانەکردنەوە بۆ ئیمپراتۆرییەتی تانگ)
تاگ: گۆڕینی ئامانجی ڕەوانەکەر
 
#ڕەوانەکەر [[ئیمپراتۆریەتیئیمپراتۆرییەتی تانگ]]
١٩٬٧٢٨

دەستکاری