جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «ویکیپیدیا:ڕاپۆرتی بنکەدراوە/پێڕستی نووسەرانی ویکیپیدیا بەپێی ژمارەی دەستکارییەکان»

ب
تحديث
ب (تحديث)
ب (تحديث)
ھەروەھا بڕوانە: [[ویکیپیدیا:ڕاپۆرتی بنکەدراوە/پێرستی نووسەرانی ویکیپیدیا بە پێی ژمارەی دەستکارییەکان (بە بۆتەوە)|ئەم ئامارە بە بۆتەوە]]
 
''[[بەکارھێنەر:AlaaBot|AlaaBot]] :''''' ‏١٤:٠١، ١٧ی١٨ی تەممووزی ٢٠٢٠ (UTC) '''
</div>
<center>
|-
 
|bgcolor="#808080"|2||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Aram|Aram]]||bgcolor="#DCDCDC"|2916029206
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|4||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Amine yousefi|Amine yousefi]]||bgcolor="#DCDCDC"|1664016651
|-
 
|bgcolor="#808080"|5||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Kushared|Kushared]]||bgcolor="#DCDCDC"|1135511356
|-
 
|bgcolor="#808080"|6||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Serchia|Serchia]]||bgcolor="#DCDCDC"|98279833
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|11||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Pirehelokan|Pirehelokan]]||bgcolor="#DCDCDC"|71057113
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|13||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:New user message|New user message]]||bgcolor="#DCDCDC"|60906091
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|15||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Aza|Aza]]||bgcolor="#DCDCDC"|55955603
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|27||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:هیوا|هیوا]]||bgcolor="#DCDCDC"|17811782
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|35||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Shahid tahirKurd2021|Shahid tahirKurd2021]]||bgcolor="#DCDCDC"|13291330
|-
 
|bgcolor="#808080"|36||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Kurd2021Shahid tahir|Kurd2021Shahid tahir]]||bgcolor="#DCDCDC"|13251330
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|48||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:AraAbdurhman QadirAhmad|AraAbdurhman QadirAhmad]]||bgcolor="#DCDCDC"|737748
|-
 
|bgcolor="#808080"|49||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:AbdurhmanAra AhmadQadir|AbdurhmanAra AhmadQadir]]||bgcolor="#DCDCDC"|728737
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|55||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Burhan brSorou6sh|Burhan brSorou6sh]]||bgcolor="#DCDCDC"|583585
|-
 
|bgcolor="#808080"|56||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Sorou6shBurhan br|Sorou6shBurhan br]]||bgcolor="#DCDCDC"|580583
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|68||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Hastyar Abdullah|Hastyar Abdullah]]||bgcolor="#DCDCDC"|321330
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|109||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:هەریادYouniszarayan|هەریادYouniszarayan]]||bgcolor="#DCDCDC"|139140
|-
 
|bgcolor="#808080"|110||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Abdullah Arfaهەریاد|Abdullah Arfaهەریاد]]||bgcolor="#DCDCDC"|139
|-
 
|bgcolor="#808080"|111||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:RuwaymAbdullah Arfa|RuwaymAbdullah Arfa]]||bgcolor="#DCDCDC"|138139
|-
 
|bgcolor="#808080"|112||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Akam NawzadEroe|Akam NawzadEroe]]||bgcolor="#DCDCDC"|138
|-
 
|bgcolor="#808080"|113||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:EroeRuwaym|EroeRuwaym]]||bgcolor="#DCDCDC"|138
|-
 
|bgcolor="#808080"|114||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:YouniszarayanAkam Nawzad|YouniszarayanAkam Nawzad]]||bgcolor="#DCDCDC"|137138
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|118||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Kaywanمحەمەد shirzadدانشگەر|Kaywanمحەمەد shirzadدانشگەر]]||bgcolor="#DCDCDC"|132
|-
 
|bgcolor="#808080"|119||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:محەمەدKaywan دانشگەرshirzad|محەمەدKaywan دانشگەرshirzad]]||bgcolor="#DCDCDC"|132
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|160||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:ShvanMasoud Goranbukani|ShvanMasoud Goranbukani]]||bgcolor="#DCDCDC"|69
|-
 
|bgcolor="#808080"|161||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:MasoudShvan bukaniGoran|MasoudShvan bukaniGoran]]||bgcolor="#DCDCDC"|69
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|165||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Ggg~ckbwikiNamo20|Ggg~ckbwikiNamo20]]||bgcolor="#DCDCDC"|66
|-
 
|bgcolor="#808080"|166||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Namo20Ggg~ckbwiki|Namo20Ggg~ckbwiki]]||bgcolor="#DCDCDC"|66
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|175||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Diyar MuhammedGiwarnajafi55|Diyar MuhammedGiwarnajafi55]]||bgcolor="#DCDCDC"|63
|-
 
|bgcolor="#808080"|176||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Giwarnajafi55Diyar Muhammed|Giwarnajafi55Diyar Muhammed]]||bgcolor="#DCDCDC"|63
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|179||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Mohammedهێمن Omer Malaع|Mohammed Omerهێمن Malaع]]||bgcolor="#DCDCDC"|6061
|-
 
|bgcolor="#808080"|180||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:HarmanMohammed KurdiOmer Mala|HarmanMohammed Omer KurdiMala]]||bgcolor="#DCDCDC"|60
|-
 
|bgcolor="#808080"|181||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:MuhammadHarman khdrKurdi|MuhammadHarman khdrKurdi]]||bgcolor="#DCDCDC"|5960
|-
 
|bgcolor="#808080"|182||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:PaiwandMuhammad khdr|PaiwandMuhammad khdr]]||bgcolor="#DCDCDC"|59
|-
 
|bgcolor="#808080"|183||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:محمد ناصحPaiwand|محمد ناصحPaiwand]]||bgcolor="#DCDCDC"|59
|-
 
|bgcolor="#808080"|184||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:شالیارمحمد ناصح|شالیارمحمد ناصح]]||bgcolor="#DCDCDC"|5859
|-
 
|bgcolor="#808080"|185||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Balen sdiqشالیار|Balen sdiqشالیار]]||bgcolor="#DCDCDC"|58
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|187||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:KurdsiteBalen sdiq|KurdsiteBalen sdiq]]||bgcolor="#DCDCDC"|5758
|-
 
|bgcolor="#808080"|188||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:HhwlrkurdistaniKurdsite|HhwlrkurdistaniKurdsite]]||bgcolor="#DCDCDC"|5657
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|190||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:GawrkiHhwlrkurdistani|GawrkiHhwlrkurdistani]]||bgcolor="#DCDCDC"|5556
|-
 
|bgcolor="#808080"|191||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:DelawankurdGawrki|DelawankurdGawrki]]||bgcolor="#DCDCDC"|5455
|-
 
|bgcolor="#808080"|192||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:HemnsrsOsaeng2019|HemnsrsOsaeng2019]]||bgcolor="#DCDCDC"|54
|-
 
|bgcolor="#808080"|193||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Osaeng2019Ismail5839|Osaeng2019Ismail5839]]||bgcolor="#DCDCDC"|54
|-
 
|bgcolor="#808080"|194||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Ismail5839Yusif goran99|Ismail5839Yusif goran99]]||bgcolor="#DCDCDC"|54
|-
 
|bgcolor="#808080"|195||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Yusif goran99Delawankurd|Yusif goran99Delawankurd]]||bgcolor="#DCDCDC"|54
|-
 
|bgcolor="#808080"|196||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:MogoeilorHemnsrs|MogoeilorHemnsrs]]||bgcolor="#DCDCDC"|5354
|-
 
|bgcolor="#808080"|197||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:خدوHallo nax|خدوHallo nax]]||bgcolor="#DCDCDC"|53
|-
 
|bgcolor="#808080"|198||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Halloخاتوو naxمێهری|Halloخاتوو naxمێهری]]||bgcolor="#DCDCDC"|53
|-
 
|bgcolor="#808080"|199||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:خاتوو مێهریMogoeilor|خاتوو مێهریMogoeilor]]||bgcolor="#DCDCDC"|53
|-
 
١٧٬١٨٦

دەستکاری