جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «قوبادی»

پەڕەی دروست کرد بە «عەشیرەتی قوبادی ئەم عەشیرەتە یەکێکە لە عەشیرەتە گەورە و گرنگەکانی جافی جوانڕۆ و چ...»ەوە
(پەڕەی دروست کرد بە «عەشیرەتی قوبادی ئەم عەشیرەتە یەکێکە لە عەشیرەتە گەورە و گرنگەکانی جافی جوانڕۆ و چ...»ەوە)
تاگەکان: دروستکردنی وتاری نوێی بێپۆل بەکارھێنانی نووسەی ناستاندارد
(بەبێ جیاوازی)
٣٧

دەستکاری