برین یان زام لە زانستی پزیشکیدا بریتییە لە ڕووشان، دڕان، بڕان و کون بوونی پێست یان سوور بوون و قرنجانی شانەکانی ژێر پێست. بە وتەیەکی تر بریتییە لە لێک بەربوونی پێوەندی نێوان خانەکانی پێست و گۆشتی لەش. برین دوو جۆری هەیە:باز و بەستە(داخراو)؛ بڕین و ڕووشانی پێست لە جۆری باز و کوتران و قرنجان لە جۆری بەستەیە.

وێنەخانە

دەستکاری

سەرچاوە

دەستکاری

[١]