ئاماژەیە بۆ نەتەوەیەک کە خەڵکی ئیتاڵیان و خاوەنی کولتوور و ڕەچەڵەکی ئیتاڵیین و زمانی ئیتاڵیش زمانی دایکیانە.

گالیلێو گالیلەی زاناو داھێنەر کە ئیتالیایی بوو

سەرچاوەکاندەستکاری