ھۆلمیۆم (بە ئینگلیزی: Holmium) یەکێکە لە توخمە کیمیایییەکان بە ھێمای کیمیاییی «Ho» و گەردیلە ژمارەی ٦٧ و لە کۆمەڵەی لەنساینەکانە

سەرچاوەکاندەستکاری

ھۆلمیۆم