ڤاکیووم یان هڵۆڵه شوێن یان فەزایەکە کە لە هەر ماددەیەک خاڵییە و هیچی تێدا نییە.[١]

پۆمپیک بۆ پیشاندانی ڤاکیووم

پەڕاوێز دەستکاری

  1. ^ Campbell, Jeff (2005). Speed cleaning. p. 97. ISBN 1-59486-274-5. Note that 1 inch of water is ≈0.0025 atm.