ڕۆژاوای ئەفریقا

ڕۆژئاواترین ناوچەی کیشوەری ئەفریقا

ڕۆژاوای ئەفریقا بەشی ڕۆژاوای کێشوەری ئەفریقا دەگرێتەوە، کە ئەم وڵاتانەی خوارەوە لە خۆ ئەگرێت.

دەوڵەتەکانی ڕۆژاوای ئەفریقا

ھەموو ئەم وڵاتانە بێجگە لە مۆریتانیا ئەندامی کۆمەڵەی ئابوری دەوڵەتەکانی ڕۆژاوای ئەفریقان.

بەستەرە درەکییەکان دەستکاری