سوورەتی شەمس (بە عەرەبی: سورة الشمس) سوورەتی ٩١ی قورئانە و ١٥ ئایەتە. سوورەتێکی مەککەییە و دوای سوورەتی بەلەد دابەزیوە.

سوورەتی ٩١ی قورئان
سوورەتی شەمس
سورة الشمس

شەمس
جۆری سوورەتمەککەیی
ناوەکانی ترالناقه، صالح
جوزء٣٠
ژمارەی ئایەتەکان١٥
ژمارەی وشەکان٥٤
ژمارەی پیتەکان٢٤٧