شانازیی ھاوڕەگەزخوازان

شانازیی ھاوڕەگەزخوازان بریتییە لە شانازیکردنی گەیەکان بە خودەوە. ئەمە جووڵەیەکی پۆزەتیڤی کۆمەڵگەی ئێڵ جی بی تییە دژی جیاکاریکردن و بەدخوویی بەرامبەر بە گەی، لێزبیان، دووڕەگەزخواز و ئەندامانی تری کۆمەڵگەکە. ھەروەھا بریتییە لە پەسەندکردنی سروشتی خود و زیاترکردنی دانپیانان بە ھاوڕەگەزخوازان وەک کۆمەڵگەیەک.

سەرچاوەکان دەستکاری