دەروازە:پارێزگای کەرکووک/دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ١

دەروازە:پارێزگای کەرکووک/دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک/١ تورکمان یان تورکمەن گرووپێکی تورکین کە خەڵکی ئاسیای ناوەڕاستن و بە شێوەیەکی سەرەکی لە تورکمانستان و ناوچەکانی باکوور و باکووری ڕۆژهەڵاتی ئێران و باکووری ڕۆژئاوای ئەفغانستان دەژین.  هەروەها کۆمەڵەیەکی گەورەی تورکمان لە ئۆزبەکستان، کازاخستان دەبینرێن.  بە زمانی تورکمانی قسە دەکەن. وەک هەموو تورکەکانی تر، پێشتر تەنگرییەکانی بوون تا ئیسلام هات. ئێستا زۆربەیان موسڵمانن هەرچەندە هەندێکیان بە تەنگرییەت و بەهایی دەمێننەوە.

زیاتر...

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٢

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٣

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٤

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٥

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٦

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٧

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٨

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٩

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ١٠

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ١١

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ١٢

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ١٣

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ١٤

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ١٥

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ١٦

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ١٧

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ١٨

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ١٩

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٢٠

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٢١

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٢٢

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٢٣

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٢٤

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٢٥

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٢٦

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٢٧

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٢٨

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٢٩

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٣٠

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٣١

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٣٢

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٣٣

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٣٤

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٣٥

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٣٦

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٣٧

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٣٨

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٣٩

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٤٠

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٤١

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٤٢

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٤٣

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٤٤

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٤٥

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٤٦

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٤٧

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٤٨

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٤٩

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٥٠

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٥١

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٥٢

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٥٣

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٥٤

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٥٥

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٥٦

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٥٧

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٥٨

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٥٩

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٦٠

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٦١

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٦٢

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٦٣

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٦٤

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٦٥

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٦٦

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٦٧

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٦٨

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٦٩

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٧٠

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٧١

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٧٢

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٧٣

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٧٤

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٧٥

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٧٦

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٧٧

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٧٨

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٧٩

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٨٠

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٨١

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٨٢

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٨٣

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٨٤

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٨٥

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٨٦

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٨٧

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٨٨

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٨٩

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٩٠

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٩١

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٩٢

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٩٣

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٩٤

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٩٥

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٩٦

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٩٧

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٩٨

دیمۆگرافیای پارێزگای کەرکوک ٩٩