دەروازە:ئەڵمانیا/ئایا دەتزانی...

ئایا دەتزانی... ١

دەروازە:ئەڵمانیا/ئایا دەتزانی.../١

  • ...کە وڵاتی ئەڵمانیا یەکەمین وڵات بووە سیستەمی مووشەکی درووستکردووە.
  • ...کە یەکەمین ئۆتۆمبێل بە بزوێنەری سووتەمەنی کاربکات لەلایەن (کاڕڵ بێنز)ی ئەڵمانیەوە درووستکراوە.
  • ...کە ژمارەی پردەکانی بەرلینی پایتەختی ئەڵمانیا زیاترەلە شاری ڤێنیسی ئیتاڵیا.

ئایا دەتزانی... ٢

دەروازە:ئەڵمانیا/ئایا دەتزانی.../٢

  • ...کە لە وڵاتی ئەڵمانیا یاسا ھەیە بۆ ناونانی مناڵ، بەجۆرێک کە بەھۆیەوە لە ساڵی ٢٠١٤دا ناوەکانی Sophie/Sofie بۆ کچان و Maximilian زۆۆرترین تۆماری ساڵ بوون.
  • ...کە خوێندن لەو وڵاتە بەخۆڕاییە. تەنانەت بۆ کەسانی بیانی (ئینتەرناشناڵ).

ئایا دەتزانی... ٣

ئایا دەتزانی... ٤

ئایا دەتزانی... ٥

ئایا دەتزانی... ٦

ئایا دەتزانی... ٧

ئایا دەتزانی... ٨

ئایا دەتزانی... ٩

ئایا دەتزانی... ١٠

ئایا دەتزانی... ١١

ئایا دەتزانی... ١٢

ئایا دەتزانی... ١٣

ئایا دەتزانی... ١٤

ئایا دەتزانی... ١٥

ئایا دەتزانی... ١٦

ئایا دەتزانی... ١٧

ئایا دەتزانی... ١٨

ئایا دەتزانی... ١٩

ئایا دەتزانی... ٢٠

ئایا دەتزانی... ٢١

ئایا دەتزانی... ٢٢

ئایا دەتزانی... ٢٣

ئایا دەتزانی... ٢٤

ئایا دەتزانی... ٢٥

ئایا دەتزانی... ٢٦

ئایا دەتزانی... ٢٧

ئایا دەتزانی... ٢٨

ئایا دەتزانی... ٢٩

ئایا دەتزانی... ٣٠

ئایا دەتزانی... ٣١

ئایا دەتزانی... ٣٢

ئایا دەتزانی... ٣٣

ئایا دەتزانی... ٣٤

ئایا دەتزانی... ٣٥

ئایا دەتزانی... ٣٦

ئایا دەتزانی... ٣٧

ئایا دەتزانی... ٣٨

ئایا دەتزانی... ٣٩

ئایا دەتزانی... ٤٠

ئایا دەتزانی... ٤١

ئایا دەتزانی... ٤٢

ئایا دەتزانی... ٤٣

ئایا دەتزانی... ٤٤

ئایا دەتزانی... ٤٥

ئایا دەتزانی... ٤٦

ئایا دەتزانی... ٤٧

ئایا دەتزانی... ٤٨

ئایا دەتزانی... ٤٩

ئایا دەتزانی... ٥٠

ئایا دەتزانی... ٥١

ئایا دەتزانی... ٥٢

ئایا دەتزانی... ٥٣

ئایا دەتزانی... ٥٤

ئایا دەتزانی... ٥٥

ئایا دەتزانی... ٥٦

ئایا دەتزانی... ٥٧

ئایا دەتزانی... ٥٨

ئایا دەتزانی... ٥٩

ئایا دەتزانی... ٦٠

ئایا دەتزانی... ٦١

ئایا دەتزانی... ٦٢

ئایا دەتزانی... ٦٣

ئایا دەتزانی... ٦٤

ئایا دەتزانی... ٦٥

ئایا دەتزانی... ٦٦

ئایا دەتزانی... ٦٧

ئایا دەتزانی... ٦٨

ئایا دەتزانی... ٦٩

ئایا دەتزانی... ٧٠

ئایا دەتزانی... ٧١

ئایا دەتزانی... ٧٢

ئایا دەتزانی... ٧٣

ئایا دەتزانی... ٧٤

ئایا دەتزانی... ٧٥

ئایا دەتزانی... ٧٦

ئایا دەتزانی... ٧٧

ئایا دەتزانی... ٧٨

ئایا دەتزانی... ٧٩

ئایا دەتزانی... ٨٠

ئایا دەتزانی... ٨١

ئایا دەتزانی... ٨٢

ئایا دەتزانی... ٨٣

ئایا دەتزانی... ٨٤

ئایا دەتزانی... ٨٥

ئایا دەتزانی... ٨٦

ئایا دەتزانی... ٨٧

ئایا دەتزانی... ٨٨

ئایا دەتزانی... ٨٩

ئایا دەتزانی... ٩٠

ئایا دەتزانی... ٩١

ئایا دەتزانی... ٩٢

ئایا دەتزانی... ٩٣

ئایا دەتزانی... ٩٤

ئایا دەتزانی... ٩٥

ئایا دەتزانی... ٩٦

ئایا دەتزانی... ٩٧

ئایا دەتزانی... ٩٨

ئایا دەتزانی... ٩٩