داڕێژە:Infobox settlement: جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکان

(کاتی)
No edit summary
((کاتی))
تاگ: گەڕێندراوە
<includeonly>{{main other|{{#invoke:Settlement short description|main}}|}}{{Infobox
{{infobox
| child = {{yesno|{{{embed|}}}}}
| bodyclass = geography vcard
| templatestyles = Infobox settlement/styles.css
| bodystyle = width:23em
| bodyclass = ib-settlement vcard
 
<!--** names, type, and transliterations ** -->
| headerstyle = text-align:right
| above = <div class="fn org">{{if empty|{{{name|}}}|{{{official_name|}}}|{{PAGENAMEBASE}}}}</div>
{{#if:{{{native_name|}}}|<div class="nickname ib-settlement-native" {{#if:{{{native_name_lang|}}}|lang="{{{native_name_lang}}}"}}>{{{native_name}}}</div>}}{{#if:{{{other_name|}}}|<div class="nickname ib-settlement-other-name">{{{other_name}}}</div>}}
 
| subheader = {{#if:{{{settlement_type|{{{type|}}}}}}|<div class="category">{{{settlement_type|{{{type}}}}}}</div>}}
| abovestyle = font-size:1.25em; white-space:nowrap
| above = <span class="fn org">{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{#if:{{{official_name|}}}|{{{official_name}}}|{{PAGENAME}}}}}}</span>{{#if:{{{native_name|}}}|<br /><span class="nickname" {{#if:{{{native_name_lang|}}}|lang="{{{native_name_lang}}}"}}>{{{native_name}}}</span>}}{{#if:{{{other_name|}}}|<br /><span class="nickname" style="font-size:78%">{{{other_name}}}</span>}}<!--
** names, type, and transliterations **
-->{{infobox|child=yes|decat=yes<!-- Remove from [[Category:Articles which use infobox templates with no data rows]] -->
 
| rowclass1 = mergedtoprow ib-settlement-official
| subheaderstyle = background-color:#cddeff; font-weight:bold;
| subheaderdata1 = {{#if:{{both|{{{name|}}}|{{{official_name|}}}|{{{settlement_type|{{{type|}}}}}}}}|<span class="category">{{{settlement_type|{{{type}}}}}}</span>}}
 
| rowclass1 = mergedtoprow
| header1 = {{#if:{{{name|}}}|{{{official_name|}}}}}
 
<!-- ***Transliteration language 1*** -->
| rowclass2 = mergedtoprow
| header2 = {{#if:{{{translit_lang1|}}}|{{{translit_lang1}}}&nbsp;transcription(s)<!-- }}
***Transliteration language 1***
-->{{infobox|child=yes
|rowclass1 = {{#if:{{{translit_lang1_type1|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
|label1 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type}}}
|data1 = {{#if:{{{translit_lang1_type|}}}|{{{translit_lang1_info|}}}}}
 
| |rowclass2rowclass3 = {{#if:{{{translit_lang1_type2translit_lang1_type1|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| |label2label3 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type1translit_lang1_type}}}
|data2 data3 = {{#if:{{{translit_lang1_type1translit_lang1|}}}|{{#if:{translit_lang1_info1{{translit_lang1_type|}}}|{{{translit_lang1_info|}}}}}}}
 
| |rowclass3rowclass4 = {{#if:{{{translit_lang1_type3translit_lang1_type2|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
|label3 label4 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type2translit_lang1_type1}}}
|data3 data4 = {{#if:{{{translit_lang1_type2translit_lang1|}}}|{{#if:{translit_lang1_info2{{translit_lang1_type1|}}}|{{{translit_lang1_info1|}}}}}}}
 
| |rowclass4rowclass5 = {{#if:{{{translit_lang1_type4translit_lang1_type3|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| |label4label5 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type3translit_lang1_type2}}}
|data4 data5 = {{#if:{{{translit_lang1_type3translit_lang1|}}}|{{#if:{translit_lang1_info3{{translit_lang1_type2|}}}|{{{translit_lang1_info2|}}}}}}}
 
| |rowclass5rowclass6 = {{#if:{{{translit_lang1_type5translit_lang1_type4|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| |label5label6 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type4translit_lang1_type3}}}
|data5 data6 = {{#if:{{{translit_lang1_type4translit_lang1|}}}|{{#if:{translit_lang1_info4{{translit_lang1_type3|}}}|{{{translit_lang1_info3|}}}}}}}
 
| |rowclass6rowclass7 = {{#if:{{{translit_lang1_type6translit_lang1_type5|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| |label6label7 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type5translit_lang1_type4}}}
|data6 data7 = {{#if:{{{translit_lang1_type5translit_lang1|}}}|{{#if:{translit_lang1_info5{{translit_lang1_type4|}}}|{{{translit_lang1_info4|}}}}}}}
 
|rowclass7 rowclass8 = {{#if:{{{translit_lang1_type6|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| |label7label8 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type6translit_lang1_type5}}}
|data7 data8 = {{#if:{{{translit_lang1_type6translit_lang1|}}}|{{#if:{{{translit_lang1_info6translit_lang1_type5|}}} |{{{translit_lang1_info5|}}}}}}}
}} }}
 
| rowclass9 = mergedbottomrow
| rowclass3 = mergedtoprow
| label9 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type6}}}
| header3 = {{#if:{{{translit_lang2|}}}|{{{translit_lang2}}}&nbsp;transcription(s)<!--
| data9 = {{#if:{{{translit_lang1|}}}|{{#if:{{{translit_lang1_type6|}}}|{{{translit_lang1_info6|}}}}}}}
***Transliteration language 2***
-->{{infobox|child=yes
|rowclass1 = {{#if:{{{translit_lang2_type1|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
|label1 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type}}}
|data1 = {{#if:{{{translit_lang2_type|}}}|{{{translit_lang2_info|}}}}}
 
<!-- ***Transliteration language 2*** -->
|rowclass2 = {{#if:{{{translit_lang2_type2|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| rowclass10 = mergedtoprow
|label2 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type1}}}
| |data2header10 = {{#if:{{{translit_lang2_type1translit_lang2|}}}|{{{translit_lang2_info1|translit_lang2}}}&nbsp;transcription(s)}}
 
| |rowclass3rowclass11 = {{#if:{{{translit_lang2_type3translit_lang2_type1|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
|label3 label11 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type2translit_lang2_type}}}
|data3 data11 = {{#if:{{{translit_lang2_type2translit_lang2|}}}|{{#if:{translit_lang2_info2{{translit_lang2_type|}}}|{{{translit_lang2_info|}}}}}}}
 
| |rowclass4rowclass12 = {{#if:{{{translit_lang2_type4translit_lang2_type2|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| |label4label12 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type3translit_lang2_type1}}}
|data4 data12 = {{#if:{{{translit_lang2_type3translit_lang2|}}}|{{#if:{translit_lang2_info3{{translit_lang2_type1|}}}|{{{translit_lang2_info1|}}}}}}}
 
| |rowclass5rowclass13 = {{#if:{{{translit_lang2_type5translit_lang2_type3|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| |label5label13 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type4translit_lang2_type2}}}
|data5 data13 = {{#if:{{{translit_lang2_type4translit_lang2|}}}|{{#if:{translit_lang2_info4{{translit_lang2_type2|}}}|{{{translit_lang2_info2|}}}}}}}
 
| |rowclass6rowclass14 = {{#if:{{{translit_lang2_type6translit_lang2_type4|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| |label6label14 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type5translit_lang2_type3}}}
|data6 data14 = {{#if:{{{translit_lang2_type5translit_lang2|}}}|{{#if:{translit_lang2_info5{{translit_lang2_type3|}}}|{{{translit_lang2_info3|}}}}}}}
 
|rowclass7 rowclass15 = {{#if:{{{translit_lang2_type5|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| |label7label15 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type6translit_lang2_type4}}}
|data7 data15 = {{#if:{{{translit_lang2_type6translit_lang2|}}}|{{#if:{{{translit_lang2_info6translit_lang2_type4|}}} |{{{translit_lang2_info4|}}}}}}}
}} }}
}}<!-- end ** names, type, and transliterations ** -->
 
| rowclass16 = {{#if:{{{translit_lang2_type6|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
<!-- ***Skyline Image*** -->
| label16 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type5}}}
| imagestyle = padding:0.7em 0.8em
| data16 = {{#if:{{{translit_lang2|}}}|{{#if:{{{translit_lang2_type5|}}}|{{{translit_lang2_info5|}}}}}}}
| image = {{#if:{{{image_skyline|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_skyline}}}|size={{{imagesize|}}}|sizedefault=250px|alt={{{image_alt|}}}|title={{{image_caption|Skyline of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}}}}{{#if:{{{image_caption|}}}|<br /><small>{{{image_caption}}}</small>}}}}
 
| rowclass17 = mergedbottomrow
<!-- ***Other Image*** -->
| image2label17 = &nbsp;•&nbsp;{{{image|translit_lang2_type6}}}
| data17 = {{#if:{{{translit_lang2|}}}|{{#if:{{{translit_lang2_type6|}}}|{{{translit_lang2_info6|}}}}}}}
<!-- end ** names, type, and transliterations ** -->
 
<!-- ***Skyline Image*** -->
| rowclass18 = mergedtoprow
| data18 = {{#if:{{{image_skyline|}}}|<!--
-->{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage<!--
-->|image={{{image_skyline|}}}<!--
-->|size={{if empty|{{{image_size|}}}|{{{imagesize|}}}}}|sizedefault=250px<!--
-->|alt={{if empty|{{{image_alt|}}}|{{{alt|}}}}}<!--
-->|title={{if empty|{{{image_caption|}}}|{{{caption|}}}|{{{image_alt|}}}|{{{alt|}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{image_caption|}}}{{{caption|}}}|<div class="ib-settlement-caption">{{if empty|{{{image_caption|}}}|{{{caption|}}}}}</div>}} }}
 
<!-- ***Flag, Seal, Shield and Coat of arms*** -->
| rowclass1rowclass19 = mergedtoprow
| class1class19 = maptable
| data1 data19 = {{#if:{{{image_flag|}}}{{{image_seal|}}}{{{image_shield|}}}{{{image_blank_emblem|}}}{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}
|{{Infobox settlement/columns
| 1 = {{#if:{{{image_flag|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_flag}}}|size={{{flag_size|}}}|sizedefault={{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px125px|100px100x100px}}|border={{yesno |{{{flag_border|}}}|yes=yes|blank=yes}}|alt={{{flag_alt|}}}|title=ئاڵایFlag of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}<brdiv /><smallclass="ib-settlement-caption-link">'''{{Infobox settlement/link|type=Flag|link={{{flag_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</smalldiv>}}
| 2 = {{#if:{{{image_seal|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_seal|}}}|size={{{seal_size|}}}|sizedefault={{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px100x100px}}|alt={{{seal_alt|}}}|title=مۆریOfficial فەرمییseal of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}<brdiv /><smallclass="ib-settlement-caption-link">'''{{Infobox settlement/link|type={{#if:{{{seal_type|}}}|{{{seal_type}}}|مۆرSeal}}|link={{{seal_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</smalldiv>}}
| 3 = {{#if:{{{image_shield|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_shield|}}}||size={{{shield_size|}}}|sizedefault={{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px100x100px}}|alt={{{shield_alt|}}}|title=Coat of arms of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}<brdiv /><smallclass="ib-settlement-caption-link">'''{{Infobox settlement/link|type=Coat of arms|link={{{shield_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</smalldiv>}}
| 4 = {{#if:{{{image_blank_emblem|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_blank_emblem|}}}|size={{{blank_emblem_size|}}}|sizedefault={{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px100x100px}}|alt={{{blank_emblem_alt|}}}|title=لۆگۆیOfficial فەرمییlogo of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}<brdiv /><smallclass="ib-settlement-caption-link">'''{{Infobox settlement/link|type={{#if:{{{blank_emblem_type|}}}|{{{blank_emblem_type}}}|لۆگۆ}}|link={{{blank_emblem_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</smalldiv>}}
| 5 = {{#if:{{{image_map|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_map}}}|size={{{mapsize|}}}|sizedefault=100px100x100px|alt={{{map_alt|}}}|title={{{map_caption|ھەڵکەوتەیLocation of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}}}}{{#if:{{{map_caption|}}}|<brdiv /><smallclass="ib-settlement-caption-link">{{{map_caption}}}</smalldiv>}} }}
| 0 = {{#if:{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{#if:{{both| {{{pushpin_map|}}} | {{both|{{{latd|}}}|{{{longdcoordinates|}}}}} }}|
{{چینی ناوەند}}
{{location map|{{{pushpin_map|}}}
|border = noneinfobox
|alt = {{{pushpin_map_alt|}}}
|caption ={{#if:{{{pushpin_map_caption_notsmall|}}}|{{{pushpin_map_caption_notsmall|}}}|{{#if:{{{pushpin_map_caption|}}}|{{{pushpin_map_caption}}}|{{#if:{{{map_caption|}}}|{{{map_caption}}}}}}}}}
|caption =
|float = nonecenter
|width = {{#if:{{{pushpin_mapsize|}}}|{{{pushpin_mapsize}}}|150}}
|default_width = 250
|relief= {{{pushpin_relief|}}}
|AlternativeMap = {{{pushpin_image|}}}
|overlay_image = {{{pushpin_overlay|}}}
|coordinates = {{{coordinates|}}}
|label = {{#ifeq: {{lc: {{{pushpin_label_position|}}} }} | none | | {{#if:{{{pushpin_label|}}}|{{{pushpin_label}}}|{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name|}}}}}}} }}
|lat = {{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}| |{{{latd|}}} }}
|long = {{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}| |{{{longd|}}} }}
|lat_deg={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latd|}}} }}
|lat_min={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latm|}}} }}
|lat_sec={{#if:{{{lats|}}}{{{latNS|}}}|{{{lats|}}} }}
|lat_dir={{{latNS|}}}
|lon_deg={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longd|}}} }}
|lon_min={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longm|}}} }}
|lon_sec={{#if:{{{longs|}}}{{{longEW|}}}|{{{longs|}}} }}
|lon_dir={{{longEW|}}}
|marksize =6
|outside = {{{pushpin_outside|}}}<!-- pin is outside the map -->
|position = {{{pushpin_label_position|}}}
}}
}}{{#if:{{{pushpin_map_caption|}}}|<small>{{{pushpin_map_caption}}}</small>|{{#if:{{{map_caption|}}}|<small>{{{map_caption}}}</small>}}}}
{{کۆتایی}}}} }}
}} }}
}} }}
 
<!-- ***Etymology*** -->
| rowclass20 = mergedtoprow
| data20 = {{#if:{{{etymology|}}}|Etymology: {{{etymology}}} }}
<!-- ***Nickname*** -->
| rowclass2rowclass21 = {{#if:{{{etymology|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| data21 = {{#if:{{{nickname|}}}|{{#if:{{{nickname_link|}}}|[[{{{nickname_link|}}}|Nickname(s):]]|Nickname(s):}}|{{#if:{{{nicknames|}}}|{{#if:{{{nickname_link|}}}|[[{{{nickname_link|}}}|Nicknames:]]|Nicknames:}}}}}}{{#if:{{{nickname|}}}{{{nicknames|}}}|&nbsp;<div class="ib-settlement-nickname nickname">{{if empty|{{{nickname|}}}|{{{nicknames|}}}}}</div>}}{{#if:{{detect singular|{{{nickname|}}}}}||{{Main other|[[Category:Pages using infobox settlement with possible nickname list]]}}}}
| data2 = {{#if:{{{nickname|}}}|نازناوەکان: <span class="nickname">{{{nickname}}}</span>}}
<!-- ***Motto*** -->
| rowclass22 = {{#if:{{{etymology|}}}{{{nickname|}}}{{{nicknames|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| rowclass3 = mergedrow
| data22 = {{#if:{{{motto|}}}|{{#if:{{{motto_link|}}}|[[{{{motto_link|}}}|Motto(s):]]|Motto(s):}}|{{#if:{{{mottoes|}}}|{{#if:{{{motto_link|}}}|[[{{{motto_link|}}}|Mottoes:]]|Mottoes:}}}}}}{{#if:{{{motto|}}}{{{mottoes|}}}|&nbsp;<div class="ib-settlement-nickname nickname">{{if empty|{{{motto|}}}|{{{mottoes|}}}}}</div>}}{{#if:{{detect singular|{{{motto|}}}}}||{{Main other|[[Category:Pages using infobox settlement with possible motto list]]}}}}
| data3 = {{#if:{{{motto|}}}|دروشم: {{{motto}}} }}
<!-- ***Anthem*** -->
| rowclass23 = {{#if:{{{etymology|}}}{{{nickname|}}}{{{nicknames|}}}{{{motto|}}}{{{mottoes|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| rowclass4 = mergedrow
| data4 data23 = {{#if:{{{anthem|}}}|سروود{{#if:{{{anthem_link|}}}|[[{{{anthem_link|}}}|Anthem:]]|Anthem:}} {{{anthem}}} }}
<!-- ***Map*** -->
| rowclass24 = mergedtoprow
| rowclass5 = mergedrow
| data5 data24 = {{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}||{{#if:{{{image_map|}}}
|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_map}}}|size={{{mapsize|}}}|sizedefault=250px|alt={{{map_alt|}}}|title={{{map_caption|ھەڵکەوتەیLocation of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}}}}{{#if:{{{map_caption|}}}|<brdiv /><smallclass="ib-settlement-caption">{{{map_caption}}}</smalldiv>}}
}}}}
| rowclass6rowclass25 = mergedrow
| data6 data25 = {{#if:{{{image_map1|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_map1}}}|size={{{mapsize1|}}}|sizedefault=250px|alt={{{map_alt1|}}}|title={{{map_caption1|ھەڵکەوتەیLocation of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}}}}{{#if:{{{map_caption1|}}}|<brdiv /><smallclass="ib-settlement-caption">{{{map_caption1}}}</smalldiv>}} }}
 
<!--***Dot Map*** -->
| rowclass7 = mergedrow
| data7 = {{#if:{{{image_dot_map|}}}
|{{چینی ناوەند}}{{superimpose
|base = {{{image_dot_map|}}}
|base_width = {{{{{|safesubst:}}}#if:{{{dot_mapsize|}}}
|{{{dot_mapsize}}}{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{dot_mapsize}}}|R}}>0}}||px}}
|180px}}
|base_alt = {{{dot_map_base_alt|}}}
|base_caption = {{#if:{{{official_name|}}}|{{{official_name|}}}|{{{name}}}}}
|float = Red pog.svg
|float_width = 6px
|float_alt = {{{dot_map_alt|}}}
|float_caption = {{{dot_map_caption|}}}
|x = {{{dot_x|}}}
|y = {{{dot_y|}}}
}}{{#if:{{{dot_map_caption|}}}|<small>{{{dot_map_caption}}}</small>}}{{کۆتایی}}
}}
 
<!-- ***Pushpin Map*** -->
| rowclass8rowclass26 = mergedtoprow
| data8 data26 = {{#if:{{{pushpin_map_narrow|}}}||{{#if:{{both| {{{pushpin_map|}}} | {{both|{{{latdcoordinates|}}}|{{{longd|}}}}} }}|
{{چینی ناوەند}}
{{location map|{{{pushpin_map|}}}
|border = noneinfobox
|alt = {{{pushpin_map_alt|}}}
|caption ={{#if:{{{pushpin_map_caption_notsmall|}}}|{{{pushpin_map_caption_notsmall|}}}|{{#if:{{{pushpin_map_caption|}}}|{{{pushpin_map_caption}}}|{{#if:{{{map_caption|}}}|{{{map_caption}}}}}}}}}
|caption =
|float = nonecenter
|width = {{{pushpin_mapsize|}}}
|default_width = 250
|relief= {{{pushpin_relief|}}}
|AlternativeMap = {{{pushpin_image|}}}
|overlay_image = {{{pushpin_overlay|}}}
|coordinates = {{{coordinates|}}}
|label = {{#ifeq: {{lc: {{{pushpin_label_position|}}} }} | none | | {{#if:{{{pushpin_label|}}}|{{{pushpin_label}}}|{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name|}}}}}}} }}
|lat = {{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}| |{{{latd|}}} }}
|long = {{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}| |{{{longd|}}} }}
|lat_deg={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latd|}}} }}
|lat_min={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latm|}}} }}
|lat_sec={{#if:{{{lats|}}}{{{latNS|}}}|{{{lats|}}} }}
|lat_dir={{{latNS|}}}
|lon_deg={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longd|}}} }}
|lon_min={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longm|}}} }}
|lon_sec={{#if:{{{longs|}}}{{{longEW|}}}|{{{longs|}}} }}
|lon_dir={{{longEW|}}}
|marksize =6
|outside = {{{pushpin_outside|}}}<!-- pin is outside the map -->
|position = {{{pushpin_label_position|}}}
}}{{#if:{{{pushpin_map_caption|}}}|<small>{{{pushpin_map_caption}}}</small>|{{#if:{{{map_caption|}}}|<small>{{{map_caption}}}</small>}}}}
{{کۆتایی}}}} }}
 
| rowclass9 = mergedrow
| data9 = {{#if:{{both|{{{pushpin_map1|}}}|{{both|{{{latd|}}}|{{{longd|}}}}}}}|
{{چینی ناوەند}}
{{location map|{{{pushpin_map1|}}}
|border = none
|alt = {{{pushpin_map_alt1|}}}
|caption =
|float = none
|width = {{{pushpin_mapsize1|}}}
|default_width = 250
|relief= {{{pushpin_relief1|}}}
|AlternativeMap = {{{pushpin_image1|}}}
|label = {{#ifeq: {{lc: {{{pushpin_label_position1|}}} }} | none | | {{#if:{{{pushpin_label1|}}}|{{{pushpin_label1}}}|{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name|}}}}}}} }}
|lat = {{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}| |{{{latd|}}} }}
|long = {{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}| |{{{longd|}}} }}
|lat_deg={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latd|}}} }}
|lat_min={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latm|}}} }}
|lat_sec={{#if:{{{lats|}}}{{{latNS|}}}|{{{lats|}}} }}
|lat_dir={{{latNS|}}}
|lon_deg={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longd|}}} }}
|lon_min={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longm|}}} }}
|lon_sec={{#if:{{{longs|}}}{{{longEW|}}}|{{{longs|}}} }}
|lon_dir={{{longEW|}}}
|marksize =6
|position = {{{pushpin_label_position1|}}}
}}{{#if:{{{pushpin_map_caption1|}}}|<small>{{{pushpin_map_caption1|}}}</small>|{{#if:{{{map_caption|}}}|<small>{{{map_caption}}}</small>}}}}
{{کۆتایی}}
}}
}} }}
 
<!-- ***Coordinates*** -->
| rowclass10rowclass27 = {{#if:{{{image_map|}}}{{{image_map1|}}}{{{image_dot_mappushpin_map|}}}|{{#if:{pushpin_map|}}}{{{pushpin_map1grid_position|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}}}
| data10 data27 = {{#if:{{both|{{{latd|}}}|{{{longdcoordinates|}}}}}
|پۆتانەکانCoordinates{{#if:{{{coor_pinpoint|{{{coor_type|}}}}}}|&#32;({{{coor_pinpoint|{{{coor_type|}}}}}})|}}: {{Geobox#invoke:ISO coor3166|{{{latdgeocoordinsert|}}}nocat=true|1={{{latmcoordinates|}}}|country={{{latssubdivision_name|}}}|subdivision1={{{latNSsubdivision_name1|}}}|subdivision2={{{longdsubdivision_name2|}}}|subdivision3={{{longmsubdivision_name3|}}}|type=city{{#if:{longs|}}}|{{{longEWpopulation_total|}}}||{{#ifeqiferror:{{#expr:{coordinates_display|}}}|inline|μ1|{{#ifformatnum:{{{coordinates_display|population_total}}}|title|μ1R}}+1}}={{{coordinates_display|}}}|({{#ifformatnum:{{replace|{coordinates_format|{{population_total}}}|format,|μ2}}={{{coordinates_format|R}})}}}} }}{{{coordinates_footnotes|}}} }}
 
}}
| rowclass28 = {{#if:{{{image_map|}}}{{{image_map1|}}}{{{pushpin_map|}}}|mergedbottomrow|mergedrow}}
| label28 = {{if empty|{{{grid_name|}}}|Grid&nbsp;position}}
| data28 = {{{grid_position|}}}
 
<!-- ***Subdivisions*** -->
| rowclass11rowclass29 = mergedtoprow
| label11label29 = {{{subdivision_type}}}
| data11 data29 = {{#if:{{{subdivision_type|}}}|{{{subdivision_name|}}} }}
 
| rowclass12rowclass30 = mergedrow
| label12label30 = {{{subdivision_type1}}}
| data12 data30 = {{#if:{{{subdivision_type1|}}}|{{{subdivision_name1|}}} }}
 
| rowclass13rowclass31 = mergedrow
| label13label31 = {{{subdivision_type2}}}
| data13 data31 = {{#if:{{{subdivision_type2|}}}|{{{subdivision_name2|}}} }}
 
| rowclass14rowclass32 = mergedrow
| label14label32 = {{{subdivision_type3}}}
| data14 data32 = {{#if:{{{subdivision_type3|}}}|{{{subdivision_name3|}}} }}
 
| rowclass15rowclass33 = mergedrow
| label15label33 = {{{subdivision_type4}}}
| data15 data33 = {{#if:{{{subdivision_type4|}}}|{{{subdivision_name4|}}} }}
 
| rowclass16rowclass34 = mergedrow
| label16label34 = {{{subdivision_type5}}}
| data16 data34 = {{#if:{{{subdivision_type5|}}}|{{{subdivision_name5|}}} }}
 
| rowclass17rowclass35 = mergedrow
| label17label35 = {{{subdivision_type6}}}
| data17 data35 = {{#if:{{{subdivision_type6|}}}|{{{subdivision_name6|}}} }}
 
<!--***Established*** -->
| rowclass18rowclass36 = mergedtoprow
| label18label36 = {{{established_title}}}
| data18 data36 = {{#if:{{{established_title|}}}|{{{established_date|}}} }}
 
| rowclass19rowclass37 = mergedrow
| label19label37 = {{{established_title1}}}
| data19 data37 = {{#if:{{{established_title1|}}}|{{{established_date1|}}} }}
 
| rowclass20rowclass38 = mergedrow
| label20label38 = {{{established_title2}}}
| data20 data38 = {{#if:{{{established_title2|}}}|{{{established_date2|}}} }}
 
| rowclass21rowclass39 = mergedrow
| label21label39 = {{{established_title3}}}
| data21 data39 = {{#if:{{{established_title3|}}}|{{{established_date3|}}} }}
 
| rowclass22rowclass40 = mergedrow
| label22label40 = {{{established_title4}}}
| data22 data40 = {{#if:{{{established_title4|}}}|{{{established_date4|}}} }}
 
| rowclass23rowclass41 = mergedrow
| label23label41 = {{{extinct_titleestablished_title5}}}
| data23 data41 = {{#if:{{{extinct_titleestablished_title5|}}}|{{{extinct_dateestablished_date5|}}} }}
 
| rowclass24rowclass42 = mergedrow
| label42 = {{{established_title6}}}
| label24 = دامەزرێنەر
| data42 = {{#if:{{{established_title6|}}}|{{{established_date6|}}} }}
| data24 = {{{founder|}}}
 
| rowclass25rowclass43 = mergedrow
| label43 = {{{established_title7}}}
| label25 = ھۆکاری ناونران
| data43 = {{#if:{{{established_title7|}}}|{{{established_date7|}}} }}
| data25 = {{{named_for|}}}
 
| rowclass44 = mergedrow
| label44 = {{{extinct_title}}}
| data44 = {{#if:{{{extinct_title|}}}|{{{extinct_date|}}} }}
 
| rowclass45 = mergedrow
| label45 = Founded by
| data45 = {{{founder|}}}
 
| rowclass46 = mergedrow
| label46 = [[Namesake|Named for]]
| data46 = {{{named_for|}}}
 
<!-- ***Seat of government and subdivisions within the settlement*** -->
| rowclass26rowclass47 = mergedtoprow
| label26label47 = {{#if:{{{seat_type|}}}|{{{seat_type}}}|کورسیSeat}}
| data26 data47 = {{{seat|}}}
 
| rowclass27rowclass48 = mergedrow
| label27label48 = {{#if:{{{seat1_type|}}}|{{{seat1_type}}}|کورسییFormer پێشووseat}}
| data27 data48 = {{{seat1|}}}
 
| rowclass49 = mergedrow
| label49 = {{#if:{{{seat2_type|}}}|{{{seat2_type}}}|Former seat}}
| data49 = {{{seat2|}}}
 
| rowclass28rowclass51 = {{#if:{{{seat|}}}{{{seat1|}}}{{{seat2|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| label28label51 = {{#if:{{{parts_type|}}}|{{{parts_type}}}|Boroughs}}
| data28 data51 = {{#if:{{{parts|}}}{{{p1|}}}
|{{#ifeq:{{{parts_style|}}}|para
|<b>{{{parts|}}}{{#if:{{both|{{{parts|}}}|{{{p1|}}}}}|&#58;&nbsp;|}}</b>{{comma separated entries|{{{p1|}}}|{{{p2|}}}|{{{p3|}}}|{{{p4|}}}|{{{p5|}}}|{{{p6|}}}|{{{p7|}}}|{{{p8|}}}|{{{p9|}}}|{{{p10|}}}|{{{p11|}}}|{{{p12|}}}|{{{p13|}}}|{{{p14|}}}|{{{p15|}}}|{{{p16|}}}|{{{p17|}}}|{{{p18|}}}|{{{p19|}}}|{{{p20|}}}|{{{p21|}}}|{{{p22|}}}|{{{p23|}}}|{{{p24|}}}|{{{p25|}}}|{{{p26|}}}|{{{p27|}}}|{{{p28|}}}|{{{p29|}}}|{{{p30|}}}|{{{p31|}}}|{{{p32|}}}|{{{p33|}}}|{{{p34|}}}|{{{p35|}}}|{{{p36|}}}|{{{p37|}}}|{{{p38|}}}|{{{p39|}}}|{{{p40|}}}|{{{p41|}}}|{{{p42|}}}|{{{p43|}}}|{{{p44|}}}|{{{p45|}}}|{{{p46|}}}|{{{p47|}}}|{{{p48|}}}|{{{p49|}}}|{{{p50|}}}}}
 
<!-- ***Government type and Leader*** -->
| rowclass29rowclass52 = mergedtoprow
| header29header52 = {{#if:{{{government_type|}}}{{{governing_body|}}}{{{leader_name|}}}{{{leader_name1|}}}{{{leader_name2|}}}{{{leader_name3|}}}{{{leader_name4|}}}|دەسەڵاتGovernment<spandiv styleclass="fontib-weight:normalsettlement-fn">{{{government_footnotes|}}}</spandiv>}}
<!-- ***Government*** -->
| rowclass30rowclass53 = mergedrow
| label30label53 = &nbsp;•&nbsp;جۆرType
| data30 data53 = {{{government_type|}}}
 
| rowclass31rowclass54 = mergedrow
| label31label54 = &nbsp;•&nbsp;جەستەBody
| class31class54 = agent
| data31 data54 = {{{governing_body|}}}
 
| rowclass32rowclass55 = mergedrow
| label32label55 = &nbsp;•&nbsp;{{{leader_title}}}
| data32 data55 = {{#if:{{{leader_title|}}}|{{{leader_name|}}} {{#if:{{{leader_party|}}}|({{Polparty|{{{subdivision_name}}}|{{{leader_party}}}}})}}}}
| rowclass33rowclass56 = mergedrow
| label33label56 = &nbsp;•&nbsp;{{{leader_title1}}}
| data33 data56 = {{#if:{{{leader_title1|}}}|{{{leader_name1|}}}}}
| rowclass34rowclass57 = mergedrow
| label34label57 = &nbsp;•&nbsp;{{{leader_title2}}}
| data34 data57 = {{#if:{{{leader_title2|}}}|{{{leader_name2|}}}}}
| rowclass35rowclass58 = mergedrow
| label35label58 = &nbsp;•&nbsp;{{{leader_title3}}}
| data35 data58 = {{#if:{{{leader_title3|}}}|{{{leader_name3|}}}}}
| rowclass36rowclass59 = mergedrow
| label36label59 = &nbsp;•&nbsp;{{{leader_title4}}}
| data36 data59 = {{#if:{{{leader_title4|}}}|{{{leader_name4|}}}}}
 
| rowclass60 = mergedrow
| label60 = {{{government_blank1_title}}}
| data60 = {{#if:{{{government_blank1|}}}|{{{government_blank1|}}}}}
| rowclass61 = mergedrow
| label61 = {{{government_blank2_title}}}
| data61 = {{#if:{{{government_blank2|}}}|{{{government_blank2|}}}}}
| rowclass62 = mergedrow
| label62 = {{{government_blank3_title}}}
| data62 = {{#if:{{{government_blank3|}}}|{{{government_blank3|}}}}}
| rowclass63 = mergedrow
| label63 = {{{government_blank4_title}}}
| data63 = {{#if:{{{government_blank4|}}}|{{{government_blank4|}}}}}
| rowclass64 = mergedrow
| label64 = {{{government_blank5_title}}}
| data64 = {{#if:{{{government_blank5|}}}|{{{government_blank5|}}}}}
| rowclass65 = mergedrow
| label65 = {{{government_blank6_title}}}
| data65 = {{#if:{{{government_blank6|}}}|{{{government_blank6|}}}}}
 
<!-- ***Geographical characteristics*** -->
<!-- ***Area*** -->
| rowclass37rowclass66 = mergedtoprow
| header37header66 = {{#if:{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}{{{area_land_km2|}}}{{{area_land_ha|}}}{{{area_land_acre|}}}{{{area_land_sq_mi|}}}{{{area_water_km2|}}}{{{area_water_ha|}}}{{{area_water_acre|}}}{{{area_water_sq_mi|}}}{{{area_urban_km2|}}}{{{area_urban_ha|}}}{{{area_urban_acre|}}}{{{area_urban_sq_mi|}}}{{{area_rural_sq_mi|}}}{{{area_rural_ha|}}}{{{area_rural_acre|}}}{{{area_rural_km2|}}}{{{area_metro_km2|}}}{{{area_metro_ha|}}}{{{area_metro_acre|}}}{{{area_blank1_km2|}}}{{{area_blank1_ha|}}}{{{area_blank1_acre|}}}{{{area_metro_sq_mi|}}}{{{area_blank1_sq_mi|}}}
|{{#if:{{both|{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;|1}}|{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}}}
|<!-- displayed below -->
|ڕووبەرArea<spandiv styleclass="fontib-weight:normalsettlement-fn">{{{area_footnotes|}}}</spandiv>
}}
}}
 
| rowclass38rowclass67 = {{#if:{{both|{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;|1}}|{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}}}|mergedtoprow|mergedrow}}
| label38label67 = {{#if:{{both|{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;|1}}|{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}}}
|ڕووبەرArea<spandiv styleclass="fontib-weight:normalsettlement-fn">{{{area_footnotes|}}}</spandiv>
|&nbsp;•&nbsp;{{#if:{{{total_type|}}}|{{{total_type}}}|{{#if:{{{area_metro_km2|}}}{{{area_metro_sq_mi|}}}{{{area_urban_km2|}}}{{{area_urban_sq_mi|}}}{{{area_rural_km2|}}}{{{area_rural_sq_mi|}}}{{{population_metro|}}}{{{population_urban|}}}{{{population_rural|}}}|{{#if:{{{settlement_type|{{{type|}}}}}}|{{{settlement_type|{{{type}}}}}}|شارCity}}|سەرجەمTotal}}}}
}}
| data38 data67 = {{#if:{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{formatnum:{{{area_total_km2|}}}|R}}
|ha ={{formatnum:{{{area_total_ha|}}}|R}}
|acre ={{formatnum:{{{area_total_acre|}}}|R}}
|sqmi ={{formatnum:{{{area_total_sq_mi|}}}|R}}
|dunam={{formatnum:{{{area_total_dunam|}}}|R}}
|link ={{#switch:{{{dunam_link|}}}||on|total=on}}
|pref ={{formatnum:{{{unit_pref}}}|R}}
|name ={{{subdivision_name}}}
|mag ={{formatnum:{{{area_magnitude|}}}|R}}
}}}}
 
| rowclass39rowclass68 = mergedrow
| label39label68 = &nbsp;•&nbsp;وشکاییLand
| data39 data68 = {{#if:{{{area_land_km2|}}}{{{area_land_ha|}}}{{{area_land_acre|}}}{{{area_land_sq_mi|}}}{{{area_land_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_land_km2|}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}}}
| rowclass40rowclass69 = mergedrow
| label40label69 = &nbsp;•&nbsp;ئاوWater
| data40 data69 = {{#if:{{{area_water_km2|}}}{{{area_water_ha|}}}{{{area_water_acre|}}}{{{area_water_sq_mi|}}}{{{area_water_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_water_km2|}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}} {{#if:{{{area_water_percent|}}}| &nbsp;{{{area_water_percent}}}%}}}}
| rowclass41rowclass70 = mergedrow
| label41label70 = &nbsp;•&nbsp;شاریUrban<spandiv styleclass="fontib-weight:normalsettlement-fn">{{{area_urban_footnotes|}}}</spandiv>
| data41 data70 = {{#if:{{{area_urban_km2|}}}{{{area_urban_ha|}}}{{{area_urban_acre|}}}{{{area_urban_sq_mi|}}}{{{area_urban_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_urban_km2|}}}
}}}}
 
| rowclass42rowclass71 = mergedrow
| label42label71 = &nbsp;•&nbsp;لادێییRural<spandiv styleclass="fontib-weight:normalsettlement-fn">{{{area_rural_footnotes|}}}</spandiv>
| data42 data71 = {{#if:{{{area_rural_km2|}}}{{{area_rural_ha|}}}{{{area_rural_acre|}}}{{{area_rural_sq_mi|}}}{{{area_rural_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_rural_km2|}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}}}
| rowclass43rowclass72 = mergedrow
| label43label72 =&nbsp;•&nbsp;Metro<spandiv styleclass="fontib-weight:normalsettlement-fn">{{{area_metro_footnotes|}}}</spandiv>
| data43 data72 = {{#if:{{{area_metro_km2|}}}{{{area_metro_ha|}}}{{{area_metro_acre|}}}{{{area_metro_sq_mi|}}}{{{area_metro_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_metro_km2|}}}
}}}}
<!-- ***Area rank*** -->
| rowclass44rowclass73 = mergedrow
| label73 = Area rank
| label44 = پلە لە ڕووبەردا
| data44 data73 = {{{area_rank|}}}
 
| rowclass45rowclass74 = mergedrow
| label45label74 = &nbsp;•&nbsp;{{{area_blank1_title}}}
| data45 data74 = {{#if:{{{area_blank1_km2|}}}{{{area_blank1_ha|}}}{{{area_blank1_acre|}}}{{{area_blank1_sq_mi|}}}{{{area_blank1_title|}}}{{{area_blank1_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_blank1_km2|}}}
}}}}
 
| rowclass46rowclass75 = mergedrow
| label46label75 = &nbsp;•&nbsp;{{{area_blank2_title}}}
| data46 data75 = {{#if:{{{area_blank2_km2|}}}{{{area_blank2_ha|}}}{{{area_blank2_acre|}}}{{{area_blank2_sq_mi|}}}{{{area_blank2_title|}}}{{{area_blank2_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_blank2_km2|}}}
}}}}
 
| rowclass47rowclass76 = mergedrow
| label47label76 = &nbsp;
| data47 data76 = {{#if:{{{area_note|}}}|<small>{{{area_note}}}</small>}}
 
<!-- ***Dimensions*** -->
| rowclass48rowclass77 = mergedtoprow
| header48header77 = {{#if:{{{length_km|}}}{{{length_mi|}}}{{{width_km|}}}{{{width_mi|}}}|Dimensions<spandiv styleclass="fontib-weight:normalsettlement-fn">{{{dimensions_footnotes|}}}</spandiv>}}
 
| rowclass49rowclass78 = mergedrow
| label49label78 = &nbsp;•&nbsp;درێژیLength
| data49 data78 = {{#if:{{{length_km|}}}{{{length_mi|}}}
| {{infobox_settlement/lengthdisp
|km ={{{length_km|}}}
}} }}
 
| rowclass50rowclass79 = mergedrow
| label50label79 = &nbsp;•&nbsp;پاناییWidth
| data50 data79 = {{#if:{{{width_km|}}}{{{width_mi|}}}
|{{infobox_settlement/lengthdisp
|km ={{{width_km|}}}
 
<!-- ***Elevation*** -->
| rowclass51rowclass80 = mergedtoprow
| label51label80 = بەرزایی{{#if:{{{elevation_link|}}}|[[{{{elevation_link|}}}|Elevation]]|Elevation}}<spandiv styleclass="fontib-weight:normalsettlement-fn">{{{elevation_footnotes|}}}{{#if:{{{elevation_point|}}}|&#32;({{{elevation_point}}})}}</spandiv>
| data51 data80 = {{#if:{{{elevation_m|}}}{{{elevation_ft|}}}
|{{infobox_settlement/lengthdisp
|m ={{{elevation_m|}}}
}} }}
 
| rowclass52rowclass81 = {{#if:{{{elevation_m|}}}{{{elevation_ft|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| label52label81 = زۆرترینHighest&nbsp;بەرزاییelevation<spandiv styleclass="fontib-weight:normalsettlement-fn">{{{elevation_max_footnotes|}}}{{#if:{{{elevation_max_point|}}}|&#32;({{{elevation_max_point}}})}}</spandiv>
| data52 data81 = {{#if:{{{elevation_max_m|}}}{{{elevation_max_ft|}}}
|{{infobox_settlement/lengthdisp
|m ={{{elevation_max_m|}}}
}} }}
<!-- ***Elevation max rank*** -->
| rowclass53rowclass82 = mergedrow
| label53label82 = &nbsp;•&nbsp;پلەRank
| data53 data82 = {{#if:{{{elevation_max_m|}}}{{{elevation_max_ft|}}}| {{{elevation_max_rank|}}} }}
 
| rowclass54rowclass83 = {{#if:{{{elevation_min_rank|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label54label83 = کەمترینLowest&nbsp;بەرزاییelevation<spandiv styleclass="fontib-weight:normalsettlement-fn">{{{elevation_min_footnotes|}}}{{#if:{{{elevation_min_point|}}}|&#32;({{{elevation_min_point}}})}}</spandiv>
| data54 data83 = {{#if:{{{elevation_min_m|}}}{{{elevation_min_ft|}}}
|{{infobox_settlement/lengthdisp
|m ={{{elevation_min_m|}}}
}} }}
<!-- ***Elevation min rank*** -->
| rowclass55rowclass84 = mergedrow
| label55label84 = &nbsp;•&nbsp;پلەRank
| data55 data84 = {{#if:{{{elevation_min_m|}}}{{{elevation_min_ft|}}}|{{{elevation_min_rank|}}}}}
 
<!-- ***Population*** -->
| rowclass56rowclass85 = mergedtoprow
| label56label85 = ژمارەی&nbsp;دانیشتووان Population<spandiv styleclass="fontib-weight:normalsettlement-fn">{{#if:{{{population_as_of|}}}|({{formatnum:nbsp}}({{{population_as_of}}}|NOSEP}})}}{{{population_footnotes|}}}</spandiv>
| data56 data85 = {{#if:{{{population|}}}
| {{formatnum:{{replace|{{{population}}}|,|}}}}
| {{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;
| {{#if:{{formatnum:{{{population_total|}}}|R}}
| {{formatnum:{{replace|{{{population_total}}}|,|}}}}
}}
}}
}}
 
| rowclass57rowclass86 = mergedtoprow
| header57header86 = {{#if:{{{population|}}}
|
|{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;
|
|{{#if:{{{population_total|}}}{{{population_urban|}}}{{{population_rural|}}}{{{population_metro|}}}{{{population_blank1|}}}{{{population_blank2|}}}{{{population_est|}}}
|ژمارەی&nbsp;دانیشتووان Population<spandiv styleclass="fontib-weight:normalsettlement-fn">{{#if:{{{population_as_of|}}}|{{nbsp}}({{{population_as_of}}})}}{{{population_footnotes|}}}</spandiv>
}}
}}
}}
 
| rowclass58rowclass87 = mergedrow
| label58label87 = &nbsp;•&nbsp;{{#if:{{{total_type|}}}|{{{total_type}}}|{{#if:{{{population_metro|}}}{{{population_urban|}}}{{{population_rural|}}}{{{area_metro_km2|}}}{{{area_metro_sq_mi|}}}{{{area_urban_km2|}}}{{{area_urban_sq_mi|}}}{{{area_rural_km2|}}}{{{area_rural_sq_mi|}}}|{{#if:{{{settlement_type|{{{type|}}}}}}|{{{settlement_type|{{{type}}}}}}|شارCity}}|سەرجەمTotal}}}}
| data58 data87 = {{#if:{{{population|}}}
|
|{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;
|
|{{#if:{{{population_total|}}}
| {{formatnum:{{replace|{{{population_total}}}|,|}}}}
}}
}}
}}
 
| rowclass59rowclass88 = mergedrow
| label59label88 = &nbsp;•&nbsp;بەراوردEstimate&nbsp;<spandiv styleclass="fontib-weight:normalsettlement-fn">({{{pop_est_as_of}}}){{{pop_est_footnotes|}}}</spandiv>
| data59 data88 = {{#if:{{{population_est|}}}|{{formatnum:{{replace|{{{population_est}}}|,|}}}} }}
 
<!-- ***Population rank*** -->
| rowclass60rowclass89 = mergedrow
| label60label89 =&nbsp;•&nbsp;پلەRank
| data60 data89 = {{{population_rank|}}}
 
| rowclass61rowclass90 = mergedrow
| label61label90 = &nbsp;•&nbsp;چڕیDensity
| data61 data90 = {{#if:{{{population_density_km2|}}}{{{population_density_sq_mi|}}}{{{population_total|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
|/km2 ={{formatnum:{{{population_density_km2|}}}|R}}
|/sqmi={{formatnum:{{{population_density_sq_mi|}}}|R}}
|pop ={{formatnum:{{{population_total|}}}|R}}
|dunam={{formatnum:{{{area_total_dunam|}}}|R}}
|ha ={{formatnum:{{{area_total_ha|}}}|R}}
|km2 ={{formatnum:{{{area_total_km2|}}}|R}}
|acre ={{formatnum:{{{area_total_acre|}}}|R}}
|sqmi ={{formatnum:{{{area_total_sq_mi|}}}|R}}
|pref ={{formatnum:{{{unit_pref}}}|R}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}}}
 
<!-- ***Population density rank*** -->
| rowclass62rowclass91 = mergedrow
| label62label91 = &nbsp;•&nbsp;Density&nbsp;پلەrank
| data62 data91 = {{{population_density_rank|}}}
 
| rowclass63rowclass92 = mergedrow
| label63label92 = &nbsp;•&nbsp;شاری[[Urban area|Urban]]<spandiv styleclass="fontib-settlement-weight:normalfn">{{{population_urban_footnotes|}}}</spandiv>
| data63 data92 = {{#if:{{{population_urban|}}}| {{formatnum:{{replace|{{{population_urban}}}|,|}}}} }}
 
| rowclass64rowclass93 = mergedrow
| label64label93 = &nbsp;•&nbsp;چڕییUrban&nbsp;شاریdensity
| data64 data93 = {{#if:{{{population_density_urban_km2|}}}{{{population_density_urban_sq_mi|}}}{{{population_urban|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
|/km2 ={{{population_density_urban_km2|}}}
}}}}
 
| rowclass65rowclass94 = mergedrow
| label65label94 = &nbsp;•&nbsp;لادێیی[[Rural area|Rural]]<spandiv styleclass="fontib-settlement-weight:normalfn">{{{population_rural_footnotes|}}}</spandiv>
| data65 data94 = {{#if:{{{population_rural|}}}|{{formatnum:{{replace|{{{population_rural}}}|,|}}}}}}
 
| rowclass66rowclass95 = mergedrow
| label66label95 = &nbsp;•&nbsp;چڕییRural&nbsp;لادێییdensity
| data66 data95 = {{#if:{{{population_density_rural_km2|}}}{{{population_density_rural_sq_mi|}}}{{{population_rural|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
|/km2 ={{{population_density_rural_km2|}}}
}}}}
 
| rowclass67rowclass96 = mergedrow
| label67label96 =&nbsp;•&nbsp;[[گەورەشاریMetropolitan area|Metro]]<spandiv styleclass="fontib-settlement-weight:normalfn">{{{population_metro_footnotes|}}}</spandiv>
| data67 data96 = {{#if:{{{population_metro|}}}| {{formatnum:{{replace|{{{population_metro}}}|,|}}}} }}
 
| rowclass68rowclass97 = mergedrow
| label68label97 = &nbsp;•&nbsp;Metro&nbsp;density
| data68 data97 = {{#if:{{{population_density_metro_km2|}}}{{{population_density_metro_sq_mi|}}}{{{population_metro|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
|/km2 ={{{population_density_metro_km2|}}}
}}}}
 
| rowclass69rowclass98 = mergedrow
| label69label98 = &nbsp;•&nbsp;{{{population_blank1_title|}}}<spandiv styleclass="fontib-weight:normalsettlement-fn">{{{population_blank1_footnotes|}}}</spandiv>
| data69 data98 = {{#if:{{{population_blank1|}}}|{{formatnum:{{replace|{{{population_blank1}}}|,|}}}}}}
 
| rowclass70rowclass99 = mergedrow
| label70label99 = &nbsp;•&nbsp;{{#if:{{{population_blank1_title|}}}|{{{population_blank1_title}}} density|چڕیDensity}}
| data70 data99 = {{#if:{{{population_density_blank1_km2|}}}{{{population_density_blank1_sq_mi|}}}{{{population_blank1|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
|/km2 ={{{population_density_blank1_km2|}}}
}}}}
 
| rowclass71rowclass100 = mergedrow
| label71label100 = &nbsp;•&nbsp;{{{population_blank2_title|}}}<spandiv styleclass="fontib-weight:normalsettlement-fn">{{{population_blank2_footnotes|}}}</spandiv>
| data71 data100 = {{#if:{{{population_blank2|}}}|{{formatnum:{{replace|{{{population_blank2}}}|,|}}}}}}
 
| rowclass72rowclass101 = mergedrow
| label72label101 = &nbsp;•&nbsp;{{#if:{{{population_blank2_title|}}}|{{{population_blank2_title}}} density|چڕیDensity}}
| data72 data101 = {{#if:{{{population_density_blank2_km2|}}}{{{population_density_blank2_sq_mi|}}}{{{population_blank2|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
|/km2 ={{{population_density_blank2_km2|}}}
}}}}
 
| rowclass73rowclass102 = mergedrow
| label73label102 = &nbsp;
| data73 data102 = {{#if:{{{population_note|}}}|<small>{{{population_note}}}</small>}}
 
| rowclass74rowclass103 = mergedtoprow
| label103 = {{#if:{{{population_demonym|}}}|[[Demonym|Demonym(s)]]|{{#if:{{{population_demonyms|}}}|[[Demonym]]s}}}}
| label74 = [[:en:Demonym|سەرناوی دانیشتوو]]
| data103 = {{if empty|{{{population_demonym|}}}|{{{population_demonyms|}}}}}{{#if:{{detect singular|{{{population_demonym|}}}}}||{{Main other|[[Category:Pages using infobox settlement with possible demonym list]]}}}}
| data74 = {{{population_demonym|}}}
 
<!-- ***Demographics 1*** -->
| rowclass75 = mergedtoprow
| rowclass104 = mergedtoprow
| header75 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
| header104 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
|{{{demographics_type1}}}<span style="font-weight:normal">{{{demographics1_footnotes|}}}</span><!--
|{{{demographics_type1}}}<div class="ib-settlement-fn">{{{demographics1_footnotes|}}}</div>}}
***Demographics 1***
| rowclass105 = mergedrow
-->{{infobox|child=yes
| label105 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title1}}}
| data105 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
|{{#if:{{{demographics1_title1|}}}|{{{demographics1_info1|}}}}}}}
| rowclass106 = mergedrow
| label106 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title2}}}
| data106 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
|{{#if:{{{demographics1_title2|}}}|{{{demographics1_info2|}}}}}}}
| rowclass107 = mergedrow
| label107 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title3}}}
| data107 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
|{{#if:{{{demographics1_title3|}}}|{{{demographics1_info3|}}}}}}}
| rowclass108 = mergedrow
| label108 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title4}}}
| data108 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
|{{#if:{{{demographics1_title4|}}}|{{{demographics1_info4|}}}}}}}
| rowclass109 = mergedrow
| label109 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title5}}}
| data109 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
|{{#if:{{{demographics1_title5|}}}|{{{demographics1_info5|}}}}}}}
| rowclass110 = mergedrow
| label110 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title6}}}
| data110 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
|{{#if:{{{demographics1_title6|}}}|{{{demographics1_info6|}}}}}}}
| rowclass111 = mergedrow
| label111 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title7}}}
| data111 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
|{{#if:{{{demographics1_title7|}}}|{{{demographics1_info7|}}}}}}}
| rowclass112 = mergedrow
| label112 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title8}}}
| data112 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
|{{#if:{{{demographics1_title8|}}}|{{{demographics1_info8|}}}}}}}
| rowclass113 = mergedrow
| label113 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title9}}}
| data113 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
|{{#if:{{{demographics1_title9|}}}|{{{demographics1_info9|}}}}}}}
| rowclass114 = mergedrow
| label114 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title10}}}
| data114 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
|{{#if:{{{demographics1_title10|}}}|{{{demographics1_info10|}}}}}}}
 
<!-- ***Demographics 2*** -->
| rowclass1 = mergedrow
| rowclass115 = mergedtoprow
| label1 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title1}}}
| data1header115 = {{#if:{{{demographics1_title1demographics_type2|}}}|{{{demographics1_info1}}}}}
|{{{demographics_type2}}}<div class="ib-settlement-fn">{{{demographics2_footnotes|}}}</div>}}
| rowclass2 = mergedrow
| rowclass116 = mergedrow
| label2 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title2}}}
| label116 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title1}}}
| data2 = {{#if:{{{demographics1_title2|}}}|{{{demographics1_info2}}}}}
| data116 = {{#if:{{{demographics_type2|}}}
| rowclass3 = mergedrow
|{{#if:{{{demographics2_title1|}}}|{{{demographics2_info1|}}}}}}}
| label3 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title3}}}
| rowclass117 = mergedrow
| data3 = {{#if:{{{demographics1_title3|}}}|{{{demographics1_info3}}}}}
| label117 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title2}}}
| rowclass4 = mergedrow
| label4 data117 = &nbsp;•&nbsp;{{#if:{{{demographics1_title4demographics_type2|}}}
| data4 = {{#if:{{{demographics1_title4demographics2_title2|}}}|{{{demographics1_info4demographics2_info2|}}}}}}}
| rowclass5rowclass118 = mergedrow
| label5label118 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title5demographics2_title3}}}
| data5 data118 = {{#if:{{{demographics1_title5demographics_type2|}}}|{{{demographics1_info5}}}}}
|{{#if:{{{demographics2_title3|}}}|{{{demographics2_info3|}}}}}}}
}}}}
| rowclass119 = mergedrow
| label119 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title4}}}
| data119 = {{#if:{{{demographics_type2|}}}
|{{#if:{{{demographics2_title4|}}}|{{{demographics2_info4|}}}}}}}
| rowclass120 = mergedrow
| label120 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title5}}}
| data120 = {{#if:{{{demographics_type2|}}}
|{{#if:{{{demographics2_title5|}}}|{{{demographics2_info5|}}}}}}}
| rowclass121 = mergedrow
| label121 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title6}}}
| data121 = {{#if:{{{demographics_type2|}}}
|{{#if:{{{demographics2_title6|}}}|{{{demographics2_info6|}}}}}}}
| rowclass122 = mergedrow
| label122 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title7}}}
| data122 = {{#if:{{{demographics_type2|}}}
|{{#if:{{{demographics2_title7|}}}|{{{demographics2_info7|}}}}}}}
| rowclass123 = mergedrow
| label123 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title8}}}
| data123 = {{#if:{{{demographics_type2|}}}
|{{#if:{{{demographics2_title8|}}}|{{{demographics2_info8|}}}}}}}
| rowclass124 = mergedrow
| label124 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title9}}}
| data124 = {{#if:{{{demographics_type2|}}}
|{{#if:{{{demographics2_title9|}}}|{{{demographics2_info9|}}}}}}}
| rowclass125 = mergedrow
| label125 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title10}}}
| data125 = {{#if:{{{demographics_type2|}}}
|{{#if:{{{demographics2_title10|}}}|{{{demographics2_info10|}}}}}}}
 
| rowclass76 = mergedtoprow
| header76 = {{#if:{{{demographics_type2|}}}
|{{{demographics_type2}}}<span style="font-weight:normal">{{{demographics2_footnotes|}}}</span><!--
***Demographics 2***
-->{{infobox|child=yes
| rowclass1 = mergedrow
| label1 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title1}}}
| data1 = {{#if:{{{demographics2_title1|}}}|{{{demographics2_info1}}}}}
| rowclass2 = mergedrow
| label2 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title2}}}
| data2 = {{#if:{{{demographics2_title2|}}}|{{{demographics2_info2}}}}}
| rowclass3 = mergedrow
| label3 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title3}}}
| data3 = {{#if:{{{demographics2_title3|}}}|{{{demographics2_info3}}}}}
| rowclass4 = mergedrow
| label4 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title4}}}
| data4 = {{#if:{{{demographics2_title4|}}}|{{{demographics2_info4}}}}}
| rowclass5 = mergedrow
| label5 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title5}}}
| data5 = {{#if:{{{demographics2_title5|}}}|{{{demographics2_info5}}}}}
}}}}
 
<!-- ***Time Zones*** -->
| rowclass77rowclass126 = mergedtoprow
| header126 = {{#if:{{{timezone1_location|}}}|{{#if:{{{timezone2|}}}|[[{{#if:{{{timezone_link|}}}|{{{timezone_link}}}|Time zone}}|Time zone]]s|[[{{#if:{{{timezone_link|}}}|{{{timezone_link}}}|Time zone}}|Time zone]]}}|}}
| label77 = {{#if:{{{timezone2|}}}|[[ناوچەی کاتی|ناوچەکانی کات]]|[[ناوچەی کاتی]]}}
| data77 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|{{{timezone1|{{{timezone}}}}}} {{#if:{{{utc_offset1|{{{utc_offset|}}} }}}|(UTC{{formatnum:{{{utc_offset1|{{{utc_offset}}}}}}}})}} }}
 
| rowclass127 = {{#if:{{{timezone1_location|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| rowclass78 = mergedrow
| label127 = {{#if:{{{timezone1_location|}}}|{{{timezone1_location}}}|{{#if:{{{timezone2_location|}}}|{{{timezone2_location}}}|{{#if:{{{timezone2|}}}|[[{{#if:{{{timezone_link|}}}|{{{timezone_link}}}|Time zone}}|Time zone]]s|[[{{#if:{{{timezone_link|}}}|{{{timezone_link}}}|Time zone}}|Time zone]]}}}}}}
| label78 = <nowiki />
| data127 = {{#if:{{{utc_offset1|{{{utc_offset|}}} }}}
| data78 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|{{#if:{{{timezone2|}}}|{{{timezone2}}} {{#if:{{{utc_offset2|{{{utc_offset2|}}} }}}|(UTC{{formatnum:{{{utc_offset2|{{{utc_offset2}}}}}}}})}} }} }}
|[[UTC{{{utc_offset1|{{{utc_offset}}}}}}]] {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|({{{timezone1|{{{timezone}}}}}})}}
|{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}
}}
| rowclass128 = mergedrow
| label128 = <span class="nowrap">&nbsp;•&nbsp;Summer ([[Daylight saving time|DST]])</span>
| data128 = {{#if:{{{utc_offset1_DST|{{{utc_offset_DST|}}}}}}
|[[UTC{{{utc_offset1_DST|{{{utc_offset_DST|}}}}}}]] {{#if:{{{timezone1_DST|{{{timezone_DST|}}}}}}|({{{timezone1_DST|{{{timezone_DST}}}}}})}}
|{{{timezone1_DST|{{{timezone_DST|}}}}}}
}}
 
| rowclass79rowclass129 = mergedrow
| label129 = {{#if:{{{timezone2_location|}}}| {{{timezone2_location|}}}|<nowiki />}}
| label79 = <span style="white-space:nowrap">&nbsp;•&nbsp;ھاوین ([[:en:Daylight saving time|DST]])</span>
| data79 data129 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|{{#if:{{{timezone1_DSTutc_offset1|{{{timezone_DSTutc_offset|}}}}}}|{{{timezone1_DST|{{{timezone_DST|}}}}}} (UTC{{formatnum:{{{utc_offset1_DST|{{{utc_offset_DST|}}}}}}}})}} }}
|{{#if:{{{utc_offset2|{{{utc_offset2|}}} }}}
|[[UTC{{{utc_offset2|{{{utc_offset2}}}}}}]] {{#if:{{{timezone2|}}}|({{{timezone2}}})}}
|{{{timezone2|}}}
}}
}}
| rowclass130 = mergedrow
| label130 = <span class="nowrap">&nbsp;•&nbsp;Summer ([[Daylight saving time|DST]])</span>
| data130 = {{#if:{{{utc_offset2_DST|}}}|[[UTC{{{utc_offset2_DST|}}}]] {{#if:{{{timezone2_DST|}}}|({{{timezone2_DST|}}})}}
|{{{timezone2_DST|}}}
}}
 
| rowclass80rowclass131 = mergedrow
| label131 = {{#if:{{{timezone3_location|}}}| {{{timezone3_location|}}}|<nowiki />}}
| label80 = <nowiki />
| data80 data131 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|{{#if:{{{timezone1_DSTutc_offset1|{{{timezone_DSTutc_offset|}}}}}}|{{#if:{{{timezone2_DST|}}}|{{{timezone2_DST}}} (UTC{{formatnum:{{{utc_offset2_DST|}}}}})}} }} }}
|{{#if:{{{utc_offset3|{{{utc_offset3|}}} }}}
|[[UTC{{{utc_offset3|{{{utc_offset3}}}}}}]] {{#if:{{{timezone3|}}}|({{{timezone3}}})}}
|{{{timezone3|}}}
}}
}}
| rowclass132 = mergedrow
| label132 = <span class="nowrap">&nbsp;•&nbsp;Summer ([[Daylight saving time|DST]])</span>
| data132 = {{#if:{{{utc_offset3_DST|}}}|[[UTC{{{utc_offset3_DST|}}}]] {{#if:{{{timezone3_DST|}}}|({{{timezone3_DST|}}})}}
|{{{timezone3_DST|}}}
}}
 
| rowclass133 = mergedrow
| label133 = {{#if:{{{timezone4_location|}}}| {{{timezone4_location|}}}|<nowiki />}}
| data133 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}{{{utc_offset1|{{{utc_offset|}}}}}}
|{{#if:{{{utc_offset4|{{{utc_offset4|}}} }}}
|[[UTC{{{utc_offset4|{{{utc_offset4}}}}}}]] {{#if:{{{timezone4|}}}|({{{timezone4}}})}}
|{{{timezone4|}}}
}}
}}
| rowclass134 = mergedrow
| label134 = <span class="nowrap">&nbsp;•&nbsp;Summer ([[Daylight saving time|DST]])</span>
| data134 = {{#if:{{{utc_offset4_DST|}}}|[[UTC{{{utc_offset4_DST|}}}]] {{#if:{{{timezone4_DST|}}}|({{{timezone4_DST|}}})}}
|{{{timezone4_DST|}}}
}}
 
| rowclass135 = mergedrow
| label135 = {{#if:{{{timezone5_location|}}}| {{{timezone5_location|}}}|<nowiki />}}
| data135 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}{{{utc_offset1|{{{utc_offset|}}}}}}
|{{#if:{{{utc_offset5|{{{utc_offset5|}}} }}}
|[[UTC{{{utc_offset5|{{{utc_offset5}}}}}}]] {{#if:{{{timezone5|}}}|({{{timezone5}}})}}
|{{{timezone5|}}}
}}
}}
| rowclass136 = mergedrow
| label136 = <span class="nowrap">&nbsp;•&nbsp;Summer ([[Daylight saving time|DST]])</span>
| data136 = {{#if:{{{utc_offset5_DST|}}}|[[UTC{{{utc_offset5_DST|}}}]] {{#if:{{{timezone5_DST|}}}|({{{timezone5_DST|}}})}}
|{{{timezone5_DST|}}}
}}
 
<!-- ***Postal Code(s)*** -->
| rowclass81rowclass137 = mergedtoprow
| label81label137 = {{{postal_code_type}}}
| class81class137 = adr
| data81 data137 = {{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal_code|}}}|<spandiv class="postal-code">{{{postal_code}}}</spandiv>}}}}
 
| rowclass138 = {{#if:{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal_code|}}}|1}}}}|mergedbottomrow|mergedtoprow}}
| rowclass82 = mergedbottomrow
| label82label138 = {{{postal2_code_type}}}
| class82class138 = adr
| data82 data138 = {{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code|}}}|<spandiv class="postal-code">{{{postal2_code}}}</spandiv>}} }} }}
 
<!-- ***Area Code(s)*** -->
| rowclass139 = {{#if:{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal_code|}}}|1}}}}{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code|}}}|1}}}}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| rowclass83 = mergedrow
| label83label139 = {{#if:{{{area_code_type|}}}|{{{area_code_type}}}|{{#if:{{{area_code|}}}|[[Telephone numbering plan|Area code(s)]]|{{#if:en:{{{area_codes|}}}|[[Telephone numbering plan|کۆدیArea تەلەفۆنcodes]]}}}}}}
| data139 = {{if empty|{{{area_code|}}}|{{{area_codes|}}}}}{{#if:{{{area_code_type|}}}{{{area_codes|}}}||{{#if:{{detect singular|{{{area_code|}}}}}||{{Main other|[[Category:Pages using infobox settlement with possible area code list]]}}}}}}
| data83 = {{{area_code|}}}
 
<!-- Geocode-->
| rowclass140 = {{#if:{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal_code|}}}|1}}}}{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code|}}}|1}}}}}}{{{area_code|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| rowclass84 = mergedrow
| label84label140 = [[:en:Geocode|Geocode]]
| class84class140 = nickname
| data84 data140 = {{{geocode|}}}
 
<!-- ISO Code-->
| rowclass141 = {{#if:{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal_code|}}}|1}}}}{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code|}}}|1}}}}}}{{{area_code|}}}{{{geocode|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| rowclass85 = mergedrow
| label85label141 = [[ISO 3166|کۆدی ISO 3166 code]]
| class85class141 = nickname
| data85 data141 = {{{iso_code|}}}
 
<!-- Vehicle registration plate-->
| rowclass142 = {{#if:{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal_code|}}}|1}}}}{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code|}}}|1}}}}}}{{{area_code|}}}{{{geocode|}}}{{{iso_code|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| rowclass86 = mergedrow
| label86label142 = {{#if:{{{registration_plate_type|}}}|{{{registration_plate_type}}}|[[Vehicle registration plate|Vehicle registration]]}}
| data86 data142 = {{{registration_plate|}}}
 
<!-- Other codes -->
| rowclass143 = {{#if:{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal_code|}}}|1}}}}{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code|}}}|1}}}}}}{{{area_code|}}}{{{geocode|}}}{{{iso_code|}}}|{{{registration_plate|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| label143 = {{{code1_name|}}}
| class143 = nickname
| data143 = {{#if:{{{code1_name|}}}|{{{code1_info|}}}}}
 
| rowclass144 = {{#if:{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal_code|}}}|1}}}}{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code|}}}|1}}}}}}{{{area_code|}}}{{{geocode|}}}{{{iso_code|}}}|{{{registration_plate|}}}|{{{code1_name|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| rowclass87 = mergedtoprow
| header87label144 = {{#if:{{{twin1code2_name|}}}
| class144 = nickname
|[[:en:List of twin towns and sister cities|شارە خوشکەکان]]<!--
| data144 = {{#if:{{{code2_name|}}}|{{{code2_info|}}}}}
***Twin Cities***
-->{{infobox|child=yes
 
| rowclass1 = mergedrow
| label1 = &nbsp;•&nbsp;{{{twin1}}}
| data1 = {{#if:{{{twin1|}}}|{{{twin1_country}}}}}
| rowclass2 = mergedrow
| label2 = &nbsp;•&nbsp;{{{twin2}}}
| data2 = {{#if:{{{twin2|}}}|{{{twin2_country}}}}}
| rowclass3 = mergedrow
| label3 = &nbsp;•&nbsp;{{{twin3}}}
| data3 = {{#if:{{{twin3|}}}|{{{twin3_country}}}}}
| rowclass4 = mergedrow
| label4 = &nbsp;•&nbsp;{{{twin4}}}
| data4 = {{#if:{{{twin4|}}}|{{{twin4_country}}}}}
| rowclass5 = mergedrow
| label5 = &nbsp;•&nbsp;{{{twin5}}}
| data5 = {{#if:{{{twin5|}}}|{{{twin5_country}}}}}
| rowclass6 = mergedrow
| label6 = &nbsp;•&nbsp;{{{twin6}}}
| data6 = {{#if:{{{twin6|}}}|{{{twin6_country}}}}}
| rowclass7 = mergedrow
| label7 = &nbsp;•&nbsp;{{{twin7}}}
| data7 = {{#if:{{{twin7|}}}|{{{twin7_country}}}}}
| rowclass8 = mergedrow
| label8 = &nbsp;•&nbsp;{{{twin8}}}
| data8 = {{#if:{{{twin8|}}}|{{{twin8_country}}}}}
| rowclass9 = mergedrow
| label9 = &nbsp;•&nbsp;{{{twin9}}}
| data9 = {{#if:{{{twin9|}}}|{{{twin9_country}}}}}
}} }}
 
<!-- ***Blank Fields (two sections)*** -->
| rowclass88rowclass145 = mergedtoprow
| label88label145 = {{{blank_name_sec1|{{{blank_name|}}}}}}
| data88 data145 = {{#if:{{{blank_name_sec1|{{{blank_name|}}}}}}|{{{blank_info_sec1|{{{blank_info|}}}}}}}}
 
| rowclass89rowclass146 = mergedrow
| label89label146 = {{{blank1_name_sec1|{{{blank1_name|}}}}}}
| data89 data146 = {{#if:{{{blank1_name_sec1|{{{blank1_name|}}}}}}|{{{blank1_info_sec1|{{{blank1_info|}}}}}}}}
 
| rowclass90rowclass147 = mergedrow
| label90label147 = {{{blank2_name_sec1|{{{blank2_name|}}}}}}
| data90 data147 = {{#if:{{{blank2_name_sec1|{{{blank2_name|}}}}}}|{{{blank2_info_sec1|{{{blank2_info|}}}}}}}}
 
| rowclass91rowclass148 = mergedrow
| label91label148 = {{{blank3_name_sec1|{{{blank3_name|}}}}}}
| data91 data148 = {{#if:{{{blank3_name_sec1|{{{blank3_name|}}}}}}|{{{blank3_info_sec1|{{{blank3_info|}}}}}}}}
 
| rowclass92rowclass149 = mergedrow
| label92label149 = {{{blank4_name_sec1|{{{blank4_name|}}}}}}
| data92 data149 = {{#if:{{{blank4_name_sec1|{{{blank4_name|}}}}}}|{{{blank4_info_sec1|{{{blank4_info|}}}}}}}}
 
| rowclass93rowclass150 = mergedrow
| label93label150 = {{{blank5_name_sec1|{{{blank5_name|}}}}}}
| data93 data150 = {{#if:{{{blank5_name_sec1|{{{blank5_name|}}}}}}|{{{blank5_info_sec1|{{{blank5_info|}}}}}}}}
 
| rowclass94rowclass151 = mergedrow
| label94label151 = {{{blank6_name_sec1|{{{blank6_name|}}}}}}
| data94 data151 = {{#if:{{{blank6_name_sec1|{{{blank6_name|}}}}}}|{{{blank6_info_sec1|{{{blank6_info|}}}}}}}}
 
| rowclass95rowclass152 = mergedrow
| label95label152 = {{{blank7_name_sec1|{{{blank7_name|}}}}}}
| data95 data152 = {{#if:{{{blank7_name_sec1|{{{blank7_name|}}}}}}|{{{blank7_info_sec1|{{{blank7_info|}}}}}}}}
 
| rowclass96rowclass153 = mergedtoprow
| label96label153 = {{{blank_name_sec2}}}
| data96 data153 = {{#if:{{{blank_name_sec2|}}}|{{{blank_info_sec2|}}}}}
 
| rowclass97rowclass154 = mergedrow
| label97label154 = {{{blank1_name_sec2}}}
| data97 data154 = {{#if:{{{blank1_name_sec2|}}}|{{{blank1_info_sec2|}}}}}
 
| rowclass98rowclass155 = mergedrow
| label98label155 = {{{blank2_name_sec2}}}
| data98 data155 = {{#if:{{{blank2_name_sec2|}}}|{{{blank2_info_sec2|}}}}}
 
| rowclass99rowclass156 = mergedrow
| label99label156 = {{{blank3_name_sec2}}}
| data99 data156 = {{#if:{{{blank3_name_sec2|}}}|{{{blank3_info_sec2|}}}}}
 
| rowclass100rowclass157 = mergedrow
| label100label157 = {{{blank4_name_sec2}}}
| data100 data157 = {{#if:{{{blank4_name_sec2|}}}|{{{blank4_info_sec2|}}}}}
 
| rowclass101rowclass158 = mergedrow
| label101label158 = {{{blank5_name_sec2}}}
| data101 data158 = {{#if:{{{blank5_name_sec2|}}}|{{{blank5_info_sec2|}}}}}
 
| rowclass102rowclass159 = mergedrow
| label102label159 = {{{blank6_name_sec2}}}
| data102 data159 = {{#if:{{{blank6_name_sec2|}}}|{{{blank6_info_sec2|}}}}}
 
| rowclass103rowclass160 = mergedrow
| label103label160 = {{{blank7_name_sec2}}}
| data103 data160 = {{#if:{{{blank7_name_sec2|}}}|{{{blank7_info_sec2|}}}}}
 
<!-- ***Website*** -->
| rowclass104rowclass161 = mergedtoprow
| label104label161 = وێبگەWebsite
| data104 data161 = {{#if:{{{website|}}}|{{{website}}}}}
 
| class162 = maptable
| data162 = {{#if:{{{module|}}}|{{{module}}}}}
 
<!-- ***Footnotes*** -->
| belowstyle = text-align:right; font-size:smaller
| belowrowclass = mergedtoprow
| below = {{{footnotes|}}}
}}<!-- Check for unknowns
}}<!--For deprecated parameter names--><includeonly>{{#ifeq:{{{coor_type|♠}}}{{{city_logo|♠}}}{{{area_total|♠}}}{{{area_land|♠}}}{{{area_water|♠}}}{{{TotalArea_sq_mi|♠}}}{{{LandArea_sq_mi|♠}}}{{{WaterArea_sq_mi|♠}}}{{{area_urban|♠}}}{{{UrbanArea_sq_mi|♠}}}{{{area_metro|♠}}}{{{MetroArea_sq_mi|♠}}}{{{elevation|♠}}}{{{population_density|♠}}}{{{population_density_mi2|♠}}}{{{population_density_metro_mi2|♠}}}{{{population_density_urban_mi2|♠}}}|♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠||[[پۆل:وتارەکانی نیشتنگە کە کێشەیان ھەیە]]}}{{#switch:{{{coordinates_region|}}}|CA-X|US-X|IN-X=[[پۆل:Infobox settlement uses with imprecise region codes]]}}{{#if:{{{image_dot_map|}}}{{{dot_mapsize|}}}{{{dot_map_base_alt|}}}{{{dot_map_alt|}}}{{{dot_map_caption|}}}{{{dot_x|}}}{{{dot_y|}}}
-->{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using infobox settlement with unknown parameters|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Page using [[Template:Infobox settlement]] with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y
|[[پۆل:وتارەکانی نیشتنگە کە dot map یان ھەیە]]
| alt | anthem | anthem_link | area_blank1_acre | area_blank1_dunam | area_blank1_ha | area_blank1_km2 | area_blank1_sq_mi | area_blank1_title | area_blank2_acre | area_blank2_dunam | area_blank2_ha | area_blank2_km2 | area_blank2_sq_mi | area_blank2_title | area_code | area_code_type | area_codes | area_footnotes | area_land_acre | area_land_dunam | area_land_ha | area_land_km2 | area_land_sq_mi | area_metro_acre | area_metro_dunam | area_metro_footnotes | area_metro_ha | area_metro_km2 | area_metro_sq_mi | area_note | area_rank | area_rural_acre | area_rural_dunam | area_rural_footnotes | area_rural_ha | area_rural_km2 | area_rural_sq_mi | area_total_acre | area_total_dunam | area_total_ha | area_total_km2 | area_total_sq_mi | area_urban_acre | area_urban_dunam | area_urban_footnotes | area_urban_ha | area_urban_km2 | area_urban_sq_mi | area_water_acre | area_water_dunam | area_water_ha | area_water_km2 | area_water_percent | area_water_sq_mi | blank_emblem_alt | blank_emblem_link | blank_emblem_size | blank_emblem_type | blank_info | blank_info_sec1 | blank_info_sec2 | blank_name | blank_name_sec1 | blank_name_sec2 | blank1_info | blank1_info_sec1 | blank1_info_sec2 | blank1_name | blank1_name_sec1 | blank1_name_sec2 | blank2_info | blank2_info_sec1 | blank2_info_sec2 | blank2_name | blank2_name_sec1 | blank2_name_sec2 | blank3_info | blank3_info_sec1 | blank3_info_sec2 | blank3_name | blank3_name_sec1 | blank3_name_sec2 | blank4_info | blank4_info_sec1 | blank4_info_sec2 | blank4_name | blank4_name_sec1 | blank4_name_sec2 | blank5_info | blank5_info_sec1 | blank5_info_sec2 | blank5_name | blank5_name_sec1 | blank5_name_sec2 | blank6_info | blank6_info_sec1 | blank6_info_sec2 | blank6_name | blank6_name_sec1 | blank6_name_sec2 | blank7_info | blank7_info_sec1 | blank7_info_sec2 | blank7_name | blank7_name_sec1 | blank7_name_sec2 | caption | code1_info | code1_name | code2_info | code2_name | coor_pinpoint | coor_type | coordinates | coordinates_footnotes | demographics_type1 | demographics_type2 | demographics1_footnotes | demographics1_info1 | demographics1_info10 | demographics1_info2 | demographics1_info3 | demographics1_info4 | demographics1_info5 | demographics1_info6 | demographics1_info7 | demographics1_info8 | demographics1_info9 | demographics1_title1 | demographics1_title10 | demographics1_title2 | demographics1_title3 | demographics1_title4 | demographics1_title5 | demographics1_title6 | demographics1_title7 | demographics1_title8 | demographics1_title9 | demographics2_footnotes | demographics2_info1 | demographics2_info10 | demographics2_info2 | demographics2_info3 | demographics2_info4 | demographics2_info5 | demographics2_info6 | demographics2_info7 | demographics2_info8 | demographics2_info9 | demographics2_title1 | demographics2_title10 | demographics2_title2 | demographics2_title3 | demographics2_title4 | demographics2_title5 | demographics2_title6 | demographics2_title7 | demographics2_title8 | demographics2_title9 | dimensions_footnotes | dunam_link | elevation_footnotes | elevation_ft | elevation_link | elevation_m | elevation_max_footnotes | elevation_max_ft | elevation_max_m | elevation_max_point | elevation_max_rank | elevation_min_footnotes | elevation_min_ft | elevation_min_m | elevation_min_point | elevation_min_rank | elevation_point | embed | established_date | established_date1 | established_date2 | established_date3 | established_date4 | established_date5 | established_date6 | established_date7 | established_title | established_title1 | established_title2 | established_title3 | established_title4 | established_title5 | established_title6 | established_title7 | etymology | extinct_date | extinct_title | flag_alt | flag_border | flag_link | flag_size | footnotes | founder | geocode | governing_body | government_footnotes | government_type | government_blank1_title | government_blank1 | government_blank2_title | government_blank2 | government_blank2_title | government_blank3 | government_blank3_title | government_blank3 | government_blank4_title | government_blank4 | government_blank5_title | government_blank5 | government_blank6_title | government_blank6 | grid_name | grid_position | image_alt | image_blank_emblem | image_caption | image_flag | image_map | image_map1 | image_seal | image_shield | image_size | image_skyline | imagesize | iso_code | leader_name | leader_name1 | leader_name2 | leader_name3 | leader_name4 | leader_party | leader_title | leader_title1 | leader_title2 | leader_title3 | leader_title4 | length_km | length_mi | map_alt | map_alt1 | map_caption | map_caption1 | mapsize | mapsize1 | module | motto | motto_link | mottoes | name | named_for | native_name | native_name_lang | nickname | nickname_link | nicknames | official_name | other_name | p1 | p10 | p11 | p12 | p13 | p14 | p15 | p16 | p17 | p18 | p19 | p2 | p20 | p21 | p22 | p23 | p24 | p25 | p26 | p27 | p28 | p29 | p3 | p30 | p31 | p32 | p33 | p34 | p35 | p36 | p37 | p38 | p39 | p4 | p40 | p41 | p42 | p43 | p44 | p45 | p46 | p47 | p48 | p49 | p5 | p50 | p6 | p7 | p8 | p9 | parts | parts_style | parts_type | pop_est_as_of | pop_est_footnotes | population | population_as_of | population_blank1 | population_blank1_footnotes | population_blank1_title | population_blank2 | population_blank2_footnotes | population_blank2_title | population_demonym | population_demonyms | population_density_blank1_km2 | population_density_blank1_sq_mi | population_density_blank2_km2 | population_density_blank2_sq_mi | population_density_km2 | population_density_metro_km2 | population_density_metro_sq_mi | population_density_rank | population_density_rural_km2 | population_density_rural_sq_mi | population_density_sq_mi | population_density_urban_km2 | population_density_urban_sq_mi | population_est | population_footnotes | population_metro | population_metro_footnotes | population_note | population_rank | population_rural | population_rural_footnotes | population_total | population_urban | population_urban_footnotes | postal_code | postal_code_type | postal2_code | postal2_code_type | pushpin_image | pushpin_label | pushpin_label_position | pushpin_map | pushpin_map_alt | pushpin_map_caption | pushpin_map_caption_notsmall | pushpin_map_narrow | pushpin_mapsize | pushpin_outside | pushpin_overlay | pushpin_relief | registration_plate | registration_plate_type | seal_alt | seal_link | seal_size | seal_type | seat | seat_type | seat1 | seat1_type | seat2 | seat2_type | settlement_type | shield_alt | shield_link | shield_size | short_description | subdivision_name | subdivision_name1 | subdivision_name2 | subdivision_name3 | subdivision_name4 | subdivision_name5 | subdivision_name6 | subdivision_type | subdivision_type1 | subdivision_type2 | subdivision_type3 | subdivision_type4 | subdivision_type5 | subdivision_type6 | timezone | timezone_DST | timezone_link | timezone1 | timezone1_DST | timezone1_location | timezone2 | timezone2_DST | timezone2_location | timezone3 | timezone3_DST | timezone3_location | timezone4 | timezone4_DST | timezone4_location | timezone5 | timezone5_DST | timezone5_location | total_type | translit_lang1 | translit_lang1_info | translit_lang1_info1 | translit_lang1_info2 | translit_lang1_info3 | translit_lang1_info4 | translit_lang1_info5 | translit_lang1_info6 | translit_lang1_type | translit_lang1_type1 | translit_lang1_type2 | translit_lang1_type3 | translit_lang1_type4 | translit_lang1_type5 | translit_lang1_type6 | translit_lang2 | translit_lang2_info | translit_lang2_info1 | translit_lang2_info2 | translit_lang2_info3 | translit_lang2_info4 | translit_lang2_info5 | translit_lang2_info6 | translit_lang2_type | translit_lang2_type1 | translit_lang2_type2 | translit_lang2_type3 | translit_lang2_type4 | translit_lang2_type5 | translit_lang2_type6 | type | unit_pref | utc_offset | utc_offset_DST | utc_offset1 | utc_offset1_DST | utc_offset2 | utc_offset2_DST | utc_offset3 | utc_offset3_DST | utc_offset4 | utc_offset4_DST | utc_offset5 | utc_offset5_DST | website | width_km | width_mi
}}<!--
-->{{#invoke:Check for clobbered parameters|check
| template = Infobox settlement
| cat = {{main other|Category:Pages using infobox settlement with conflicting parameters}}
| population; population_total
| image_size; imagesize
| image_alt; alt
| image_caption; caption
}}<!-- Wikidata
-->{{#if:{{{coordinates_wikidata|}}}{{{wikidata|}}}
|[[Category:Pages using infobox settlement with the wikidata parameter]]
}}{{main other|<!-- Missing country
-->{{#if:{{{subdivision_name|}}}||[[Category:Pages using infobox settlement with missing country]]}}<!-- No map
-->{{#if:{{{pushpin_map|}}}{{{image_map|}}}{{{image_map1|}}}||[[Category:Pages using infobox settlement with no map]]}}<!-- Image_map1 without image_map
-->{{#if:{{{image_map1|}}}|{{#if:{{{image_map|}}}||[[Category:Pages using infobox settlement with image_map1 but not image_map]]}}}}<!-- No coordinates
-->{{#if:{{{coordinates|}}}||[[Category:Pages using infobox settlement with no coordinates]]}}<!--
-->{{#if:{{{type|}}}|{{#ifeq:{{{settlement_type|a}}}|{{{settlement_type|b}}}|[[Category:Pages using infobox settlement with ignored type]]|}}|}}<!-- Ignored type parameter
-->{{#if:{{{embed|}}}|[[Category:Pages using infobox settlement with embed]]}}
}}</includeonly><noinclude>
{{documentation}}
<!--Please add this template's categories to the /doc subpage, not here - thanks!-->
[[پۆل:داڕێژەکانی زانیاریدان]]
</noinclude>
٣٨٬٢٤٧

دەستکاری