گامبیا: جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکان

راستکردنەوەی ناوی پایتەخت...
(چاککردنی ھەڵەی ڕئنووس و وەرگێڕانی ھەندێ بەشی ئیگلیزی...)
تاگەکان: دەستکاریی مۆبایل بە وێبی مۆبایل دەستکاری کراوە دەستکاریی مۆبایلیی پێشکەوتوو بەکارھێنانی نووسەی ناستاندارد
(راستکردنەوەی ناوی پایتەخت...)
تاگەکان: دەستکاریی مۆبایل بە وێبی مۆبایل دەستکاری کراوە دەستکاریی مۆبایلیی پێشکەوتوو
| languages = [[زمانی ماندینکا|ماندینکا]]، [[زمانی وۆلۆف|وۆلۆف]]، [[زمانی فوولا|فوولا]]
| demonym = گامبیایی
| capital = [[بانجووبانجول]]
| latd = 13
| latm = 28
٨٣٠

دەستکاری