جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «ھوشەنگ شگرف»

دروستکردنی ڕەوانەکەر بۆ ھۆشەنگ شگرف (ئامرازی دروستکەری ڕەوانەکەر)
(دروستکردنی ڕەوانەکەر بۆ ھۆشەنگ شگرف (ئامرازی دروستکەری ڕەوانەکەر))
تاگەکان: ڕەوانەکەری نوێ وتاری نوێی زۆر کورت
 
(بەبێ جیاوازی)