جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «سینگاپوور»

(+ سەرچاوە)
تاگەکان: دەستکاریی دیداری دەستکاریی مۆبایل بە وێبی مۆبایل دەستکاری کراوە دەستکاریی مۆبایلیی پێشکەوتوو
تاگەکان: گەڕێندراوە دەستکاریی مۆبایل بە وێبی مۆبایل دەستکاری کراوە دەستکاریی مۆبایلیی پێشکەوتوو
| bars=
{{bar percent|بودیزم|pink| ٤٠٫٠}}
{{bar percent|سوننەموسڵمان|green|٢٠٫٠}}
{{bar percent|مەسیحی|yellow|٢٠٫٠}}
{{bar percent|بێ ئایین|brown|٢٠٫٠}}}}
٧٥٢

دەستکاری