جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «زانستی کتێبخانە»

پەڕەی دروستکرد بە «زانستی كتێبخانە، زانستێكی فروانە و لە زۆر بەوای تایبەت بە خۆی دەتوانێ خزمەت بكات و زۆ...»ەوە
(پەڕەی دروستکرد بە «زانستی كتێبخانە، زانستێكی فروانە و لە زۆر بەوای تایبەت بە خۆی دەتوانێ خزمەت بكات و زۆ...»ەوە)
(بەبێ جیاوازی)
٤

دەستکاری