جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «سوپەرمەن»

دروستکردنی ڕەوانەکەر بۆ سووپەرمان (ئامرازی دروستکەری ڕەوانەکەر)
(دروستکردنی ڕەوانەکەر بۆ سووپەرمان (ئامرازی دروستکەری ڕەوانەکەر))
تاگەکان: ڕەوانەکەری نوێ وتاری نوێی زۆر کورت
 
(بەبێ جیاوازی)