جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «ژیانەکەی ترم وەک دوژمنێک: ھەموو ڕێگاکان بەرەو لەناوچوو دەچن»

ب
Épine پەڕەی ژیانەکەی ترم وەک خراپەکارێک : ھەموو ڕێگاکان بەرەو لەناوچووننی بە بێ بەجێھشتنی ڕەوانەکەرێک گواستەوە بۆ ژیانەکەی ترم وەک دوژمنێک: ھەموو ڕێگاکان بەرەو لەناوچوو دەچن: ڤیلن واتا دوژمن؛ کۆلنەکەم لکاند بە نووسینەکەوە
(چاکردنەوەی ھەڵە)
ب (Épine پەڕەی ژیانەکەی ترم وەک خراپەکارێک : ھەموو ڕێگاکان بەرەو لەناوچووننی بە بێ بەجێھشتنی ڕەوانەکەرێک گواستەوە بۆ ژیانەکەی ترم وەک دوژمنێک: ھەموو ڕێگاکان بەرەو لەناوچوو دەچن: ڤیلن واتا دوژمن؛ کۆلنەکەم لکاند بە نووسینەکەوە)