جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «کۆمەڵە (ماتماتیک)»

بەبێ کورتەی دەستکاری
ب (here)
| [[پەڕگە:Venn0001.svg|وێنۆک|<math>A \cap B</math>]] ||&nbsp;&nbsp;&nbsp;|| [[پەڕگە:Venn0111.svg|وێنۆک|<math>A \cup B</math>]] ||&nbsp;&nbsp;&nbsp;|| [[پەڕگە:Venn0100.svg|وێنۆک|<math>A \setminus B</math>]]
|}
== کۆمەڵە گرینگەکانی ماتماتیک ==
 
* کۆمەڵەی [[ژمارەی سروشتی|ژمارە سروشتییەکان]]
{{Ltr}}
<br /><math>N=\{1,2,3,...\}</math>
{{Ltr/end}}
* کۆمەڵەی ژمارە حیسابییەکان
{{Ltr}}
<br /><math>W=\{0,1,2,3,...\}</math>
{{Ltr/end}}
* کۆمەڵەی [[ژمارەی تەواو|ژمارە تەواوەکان]]
{{Ltr}}
<br /><math>Z=\{...,-1,0,1,...\}</math>
{{Ltr/end}}
* کۆمەڵەی [[ژمارەی ڕێژەیی|ژمارە ڕێژەیییەکان]]
{{Ltr}}
<br /><math>Q=\{\frac{m}{n}|m,n \in Z , n \neq 0\}</math>
{{Ltr/end}}
* کۆمەڵەی [[ژمارەی ناڕێژەیی|ژمارە ناڕێژەییەکان]]
 
* کۆمەڵەی [[ژمارەی ڕاستەقینە|ژمارە ڕاستەقینەکان]]
{{Ltr}}
<br /><math>R=Q \cup Q'</math>
{{Ltr/end}}
== سەرچاوەکان ==