جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «ویکیپیدیا:ڕاپۆرتی بنکەدراوە/پێڕستی نووسەرانی ویکیپیدیا بەپێی ژمارەی دەستکارییەکان»

ب
تحديث
ب (تحديث)
ب (تحديث)
ھەروەھا بڕوانە: [[ویکیپیدیا:ڕاپۆرتی بنکەدراوە/پێرستی نووسەرانی ویکیپیدیا بە پێی ژمارەی دەستکارییەکان (بە بۆتەوە)|ئەم ئامارە بە بۆتەوە]]
 
''[[بەکارھێنەر:AlaaBot|AlaaBot]] :''''' ‏١٤:٠٠،٠٣، ٢٧ی٢٨ی حوزەیرانی ٢٠٢٠ (UTC) '''
</div>
<center>
!style="background-color:#808080" align="center"|پلە!!style="background-color:#808080" align="center"|بەکارھێنەر!!style="background-color:#808080" align="center"|ژمارەی بەشدارییەکان
|-
|bgcolor="#808080"|1||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Calak|Calak]]||bgcolor="#DCDCDC"|3242332429
|-
 
|bgcolor="#808080"|2||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Aram|Aram]]||bgcolor="#DCDCDC"|2798728085
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|4||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Amine yousefi|Amine yousefi]]||bgcolor="#DCDCDC"|1647916496
|-
 
|bgcolor="#808080"|5||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Kushared|Kushared]]||bgcolor="#DCDCDC"|1132911331
|-
 
|bgcolor="#808080"|6||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Serchia|Serchia]]||bgcolor="#DCDCDC"|97569757
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|13||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:New user message|New user message]]||bgcolor="#DCDCDC"|60206023
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|15||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Aza|Aza]]||bgcolor="#DCDCDC"|55315535
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|67||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:بنارKurd2021|بنارKurd2021]]||bgcolor="#DCDCDC"|317319
|-
 
|bgcolor="#808080"|68||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Houshang tabriziبنار|Houshang tabriziبنار]]||bgcolor="#DCDCDC"|316317
|-
 
|bgcolor="#808080"|69||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:HastyarHoushang Abdullahtabrizi|HastyarHoushang Abdullahtabrizi]]||bgcolor="#DCDCDC"|316
|-
 
|bgcolor="#808080"|70||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:GhamgeenHastyar Abdullah|GhamgeenHastyar Abdullah]]||bgcolor="#DCDCDC"|315316
|-
 
|bgcolor="#808080"|71||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:مانيGhamgeen|مانيGhamgeen]]||bgcolor="#DCDCDC"|312315
|-
 
|bgcolor="#808080"|72||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Sherwan bajallanماني|Sherwan bajallanماني]]||bgcolor="#DCDCDC"|309312
|-
 
|bgcolor="#808080"|73||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Kurd2021Sherwan bajallan|Kurd2021Sherwan bajallan]]||bgcolor="#DCDCDC"|305309
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|84||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:KamanchejanAhmad.Kurdistan|KamanchejanAhmad.Kurdistan]]||bgcolor="#DCDCDC"|226
|-
 
|bgcolor="#808080"|85||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Ahmad.KurdistanKamanchejan|Ahmad.KurdistanKamanchejan]]||bgcolor="#DCDCDC"|226
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|116||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:محەمەدZamand دانشگەرKarim|محەمەدZamand دانشگەرKarim]]||bgcolor="#DCDCDC"|131
|-
 
|bgcolor="#808080"|117||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Zamandمحەمەد Karimدانشگەر|Zamandمحەمەد Karimدانشگەر]]||bgcolor="#DCDCDC"|131
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|122||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:سوران كفرىHevarhendren|سوران كفرىHevarhendren]]||bgcolor="#DCDCDC"|121
|-
 
|bgcolor="#808080"|123||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Hevarhendrenسوران كفرى|Hevarhendrenسوران كفرى]]||bgcolor="#DCDCDC"|121
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|126||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:پێشینYouniszarayan|پێشینYouniszarayan]]||bgcolor="#DCDCDC"|117
|-
 
|bgcolor="#808080"|127||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Youniszarayanپێشین|Youniszarayanپێشین]]||bgcolor="#DCDCDC"|117
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|135||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Arez proFridanarin|Arez proFridanarin]]||bgcolor="#DCDCDC"|99
|-
 
|bgcolor="#808080"|136||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:FridanarinArez pro|FridanarinArez pro]]||bgcolor="#DCDCDC"|99
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|139||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Rojhalatkurdistanکۆڕی قوتابخانە|Rojhalatkurdistanکۆڕی قوتابخانە]]||bgcolor="#DCDCDC"|95
|-
 
|bgcolor="#808080"|140||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:کۆڕی قوتابخانەRojhalatkurdistan|کۆڕی قوتابخانەRojhalatkurdistan]]||bgcolor="#DCDCDC"|95
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|143||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:WryaShmurak|WryaShmurak]]||bgcolor="#DCDCDC"|91
|-
 
|bgcolor="#808080"|144||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:ShmurakMohammadKrd|ShmurakMohammadKrd]]||bgcolor="#DCDCDC"|91
|-
 
|bgcolor="#808080"|145||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:MohammadKrdWrya|MohammadKrdWrya]]||bgcolor="#DCDCDC"|91
|-
 
|bgcolor="#808080"|146||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:WhisperToMeWryia|WhisperToMeWryia]]||bgcolor="#DCDCDC"|87
|-
 
|bgcolor="#808080"|147||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:WryiaWhisperToMe|WryiaWhisperToMe]]||bgcolor="#DCDCDC"|87
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|152||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:RezhwanOmer1513518|RezhwanOmer1513518]]||bgcolor="#DCDCDC"|79
|-
 
|bgcolor="#808080"|153||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Omer1513518Rezhwan|Omer1513518Rezhwan]]||bgcolor="#DCDCDC"|79
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|159||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:MasoudShvan bukaniGoran|MasoudShvan bukaniGoran]]||bgcolor="#DCDCDC"|69
|-
 
|bgcolor="#808080"|160||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:ShvanMasoud Goranbukani|ShvanMasoud Goranbukani]]||bgcolor="#DCDCDC"|69
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|164||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Namo20Ggg~ckbwiki|Namo20Ggg~ckbwiki]]||bgcolor="#DCDCDC"|66
|-
 
|bgcolor="#808080"|165||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Ggg~ckbwikiNamo20|Ggg~ckbwikiNamo20]]||bgcolor="#DCDCDC"|66
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|169||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Akam Aziz 18Bodhdharma|Akam Aziz 18Bodhdharma]]||bgcolor="#DCDCDC"|64
|-
 
|bgcolor="#808080"|170||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:BodhdharmaAkam Aziz 18|BodhdharmaAkam Aziz 18]]||bgcolor="#DCDCDC"|64
|-
 
|bgcolor="#808080"|171||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:DarafshRerraw|DarafshRerraw]]||bgcolor="#DCDCDC"|64
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|173||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:RerrawDarafsh|RerrawDarafsh]]||bgcolor="#DCDCDC"|64
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|176||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:KajalDiyar mhamadMuhammed|KajalDiyar mhamadMuhammed]]||bgcolor="#DCDCDC"|63
|-
 
|bgcolor="#808080"|177||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:DiyarKajal Muhammedmhamad|DiyarKajal Muhammedmhamad]]||bgcolor="#DCDCDC"|63
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|181||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Paiwandمحمد ناصح|Paiwandمحمد ناصح]]||bgcolor="#DCDCDC"|59
|-
 
|bgcolor="#808080"|182||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Muhammad khdrPaiwand|Muhammad khdrPaiwand]]||bgcolor="#DCDCDC"|59
|-
 
|bgcolor="#808080"|183||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:محمدMuhammad ناصحkhdr|محمدMuhammad ناصحkhdr]]||bgcolor="#DCDCDC"|59
|-
 
|bgcolor="#808080"|184||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:شالیارBalen sdiq|شالیارBalen sdiq]]||bgcolor="#DCDCDC"|58
|-
 
|bgcolor="#808080"|185||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Balen sdiqشالیار|Balen sdiqشالیار]]||bgcolor="#DCDCDC"|58
|-
 
|-
 
|bgcolor="#808080"|191||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:DelawankurdIsmail5839|DelawankurdIsmail5839]]||bgcolor="#DCDCDC"|54
|-
 
|bgcolor="#808080"|192||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Ismail5839Osaeng2019|Ismail5839Osaeng2019]]||bgcolor="#DCDCDC"|54
|-
 
|bgcolor="#808080"|193||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Osaeng2019Hemnsrs|Osaeng2019Hemnsrs]]||bgcolor="#DCDCDC"|54
|-
 
|bgcolor="#808080"|194||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:HemnsrsYusif goran99|HemnsrsYusif goran99]]||bgcolor="#DCDCDC"|54
|-
 
|bgcolor="#808080"|195||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Yusif goran99Delawankurd|Yusif goran99Delawankurd]]||bgcolor="#DCDCDC"|54
|-
 
|bgcolor="#808080"|196||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:خدوMogoeilor|خدوMogoeilor]]||bgcolor="#DCDCDC"|53
|-
 
|bgcolor="#808080"|197||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:مەحمودHallo nax|مەحمودHallo nax]]||bgcolor="#DCDCDC"|53
|-
 
|bgcolor="#808080"|198||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Mogoeilorخدو|Mogoeilorخدو]]||bgcolor="#DCDCDC"|53
|-
 
|bgcolor="#808080"|199||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:Halloخاتوو naxمێهری|Halloخاتوو naxمێهری]]||bgcolor="#DCDCDC"|53
|-
 
|bgcolor="#808080"|200||bgcolor="#D3D3D3"|[[User:خاتوو مێهریمەحمود|خاتوو مێهریمەحمود]]||bgcolor="#DCDCDC"|53
|-
|}
١٧٬١٨٦

دەستکاری