کۆمپانیای ماکدۆنڵ دۆگلاس: جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکان

شائەمراز، تاگی شێواز، باشترکردن
بNo edit summary
(شائەمراز، تاگی شێواز، باشترکردن)
{{شێواز}}
[[پەڕگە:KC-10 Extender (2151957820).jpg|وێنۆک|فرۆکەیەکی کۆمپانیای مادۆنل دپگلاس]]
 
'''کۆمپانیای ماکدۆنل دۆگلاس''' (بە [[ئینگلیزی]]: McDonnell Douglas) ئەوە کۆمپانیایەکی ئەمریکاییە لەبۆبۆ دروستکردنی فرۆکەی بازرگانی و جەنگی، ئێستا ڕکابرەیەکی زۆر ھەیە لە نێوانی کۆمپانیای ماکدۆنل دۆگلاس و بۆینگ لە دروستکردنی فرۆکەدا، ئەو کۆمپانیایە لە ساڵی ١٩٦٧ دامەزرا و لە ئەنجامی لێکدانی ھەردوو کۆمپانیای دۆگلاس و مادۆنل ئەو کۆمپانیایە دروست بوو.
 
== فرۆکە دروستکراوەکانی ==
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ خشتی دروستکردنی فرۆکەکان و ساڵی دروستکردنیان<ref>[http://active.boeing.com/commercial/orders/index.cfm?content=timeperiodselection.cfm&pageid=m15523 Time Period Reports.] boeing.com</ref>
|-
|-
!١٩٥٩
| ٢١|| || || || || || '''٢١'''
|-
!١٩٦٠
| ٩١|| || || || || || '''٩١'''
|-
!١٩٦١
| ٤٢|| || || || || || '''٤٢'''
|-
!١٩٦٢
| ٢٢|| || || || || || '''٢٢'''
|-
!١٩٦٣
| ١٩|| || || || || || '''١٩'''
|-
!١٩٦٤
| ٢٠|| || || || || || '''٢٠'''
|-
!١٩٦٥
| ٣١|| ٥|| || || || || '''٣٦'''
|-
!١٩٦٦
| ٣٢|| ٦٩|| || || || || '''١٠١'''
|-
!١٩٦٧
| ٤١|| ١٥٣|| || || || || '''١٩٤'''
|-
!١٩٦٨
| ١٠٢|| ٢٠٢|| || || || || '''٣٠٤'''
|-
!١٩٦٩
| ٨٥|| ١٢٢|| || || || || '''٢٠٧'''
|-
!١٩٧٠
| ٣٣|| ٥١|| || || || || '''٨٤'''
|-
!١٩٧١
| ١٣|| ٤٦|| ١٣|| || || || '''٧٢'''
|-
!١٩٧٢
| ٤|| ٣٢|| ٥٢|| || || || '''٨٨'''
|-
!١٩٧٣
| || ٢٩|| ٥٧|| || || || '''٨٦'''
|-
!١٩٧٤
| || ٤٨|| ٤٧|| || || || '''٩٥'''
|-
!١٩٧٥
| || ٤٢|| ٤٣|| || || || '''٨٥'''
|-
!١٩٧٦
| || ٥٠|| ١٩|| || || || '''٦٩'''
|-
!١٩٧٧
| || ٢٢|| ١٤|| || || || '''٣٦'''
|-
!١٩٧٨
| || ٢٢|| ١٨|| || || || '''٤٠'''
|-
!١٩٧٩
| || ٣٩|| ٣٥|| || || || '''٧٤'''
|-
!١٩٨٠
| || ١٨|| ٤١|| ٥|| || || '''٦٤'''
|-
!١٩٨١
| || ١٦|| ٢٥|| ٦١|| || || '''١٠٢'''
|-
!١٩٨٢
| || ١٠|| ١١|| ٣٤|| || || '''٥٥'''
|-
!١٩٨٣
| || || ١٢|| ٥١|| || || '''٦٣'''
|-
!١٩٨٤
| || || ١٠|| ٤٤|| || || '''٥٤'''
|-
!١٩٨٥
| || || ١١|| ٧١|| || || '''٨٢'''
|-
!١٩٨٦
| || || ١٧|| ٨٥|| || || '''١٠٢'''
|-
!١٩٨٧
| || || ١٠|| ٩٤|| || || '''١٠٤'''
|-
!١٩٨٨
| || || ١٠|| ١٢٠|| || || '''١٣٠'''
|-
!١٩٨٩
| || || ١|| ١١٧|| || || '''١١٨'''
|-
!١٩٩٠
| || || || ١٣٩|| || ٣|| '''١٤٢'''
|-
!١٩٩١
| || || || ١٤٠|| || ٣١|| '''١٧١'''
|-
!١٩٩٢
| || || || ٨٤|| || ٤٢|| '''١٢٦'''
|-
!١٩٩٣
| || || || ٤٣|| || ٣٦|| '''٧٩'''
|-
!١٩٩٤
| || || || ٢٣|| || ١٧|| '''٤٠'''
|-
!١٩٩٥
| || || || ١٨|| ١٣|| ١٨|| '''٤٩'''
|-
!١٩٩٦
| || || || ١٢|| ٢٥|| ١٥|| '''٥٢'''
|-
!١٩٩٧
| || || || ١٦|| ٢٦|| ١٢|| '''٥٤'''
|-
!١٩٩٨
| || || || ٨|| ٣٤|| ١٢|| '''٥٤'''
|-
!١٩٩٩
| || || || ٢٦|| ١٣|| ٨|| '''٤٧'''
|-
!٢٠٠٠
| || || || || ٥|| ٤|| '''٩'''
|-
!٢٠٠١
| || || || || || ٢|| '''٢'''
|-
!style="color:white; font-weight:bold; background:#069;"|کۆی گشتی||٥٥٦||٩٧٦||٤٤٦||١٬١٩١||١١٦||٢٠٠||style="color:white; font-weight:bold; background:#069;"|٣٬٤٨٥
|}
 
== پەراوێزەکان ==
{{پەراوێزەکان}}
 
== سەرچاوەکان ==