جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «برۆنشیت»

دروست کراو بە وەرگێڕانی پەڕەی «Bronchitis»
(دروست کراو بە وەرگێڕانی پەڕەی «Bronchitis»)
تاگەکان: وەرگێڕی ناوەڕۆک وەرگێڕی ناوەڕۆکی ٢ دروستکردنی وتاری نوێی بێپۆل بەکارھێنانی نووسەی ناستاندارد
(بەبێ جیاوازی)
٨

دەستکاری