ویکیپیدیا:شێواز/بەستەردان: جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکان

ب (دەستکاری کراوە لەلایەن شریتامراز:)
تاگ: پووچەڵکردنەوە
{{پەڕەی ڕێنمایی}}
{{پەڕەی فێرکاریی وویکیپیدیاویکیپیدیا}}
'''بەستەرەکان''' یاخوودیاخود [[ھایپەرلینک]]ەکان یەکێکن لە بەسوووودترینبەسوودترین ئامرازەکانی وویکیپیدیاویکیپیدیا. ئەم بەستەرانە یارمەتی خووێنەرانخوێنەران دەدەن کە دەستیان بە ووتارەوتارە ھاووشێووەکانھاوشێوەکان بگات ووو دۆزینەووەیدۆزینەوەی ووتاریوتاری نووێنوێ ئاسان بکات. لە وویکیپیدیاداویکیپیدیادا سێ جۆر بەستەری سەرەکی ھەن: بەستەرە ناووەکییەکان،ناوەکییەکان، بەستەرەکانی نێوواننێوان وویکیویکی کە پرۆژەکان پێکەووەپێکەوە دەبەستێتەووە،دەبەستێتەوە، لەگەڵ بەستەرە دەرەکییەکان، کە بە پێچەووانەیپێچەوانەی بەستەرە ناووەکییەکان،ناوەکییەکان، بەستەرن بۆ ووێبگەکانیوێبگەکانی دەرەووەیدەرەوەی [[وویکیپیدیاویکیپیدیا]].
 
== فێرکاری ==
بەستەردان لە وویکیپیدیاداویکیپیدیادا زۆر ئاسانە.
=== ئەگەر بۆ پەڕەیەکی ناوەکی بوو ===
بەم شێووەیەشێوەیە بەستەر دەدرێت: <code><nowiki>[[ویکیپیدیای کوردیی ناوەندی]]</nowiki></code>، کە ووەکوەک [[وویکیپیدیایویکیپیدیای کووردییکوردیی ناووەندیناوەندی]] دەردەکەووێتدەردەکەوێت. ھەرووەھاھەروەھا دەتوواندرێتدەتواندرێت شێووەیشێوەی دەقەکە بگۆڕدرێت، ئەمە لەکاتێکدا بەسوووودەبەسوودە تا لەگەڵ دەقەکانی پێش خۆی، پەڕەی ئاماژەپێدراووئاماژەپێدراو بگوونجێندرێتبگونجێندرێت. بۆ نموووونەنموونە <code><nowiki>[[ویکیپیدیای کوردیی ناوەندی|وەشانی ویکیپیدیای کوردی]]</nowiki></code> ووەکوەک [[وویکیپیدیایویکیپیدیای کووردییکوردیی ناووەندیناوەندی|ووەشانیوەشانی وویکیپیدیایویکیپیدیای کووردیکوردی]] دەردەکەووێت،دەردەکەوێت، لەکاتێکدا کە دەقەکە جیاووازە،جیاوازە، ئەگەر کرتەی لەسەر بکرێت ھەر ڕەووانەڕەوانە دەکرێیت بۆ [[وویکیپیدیایویکیپیدیای کووردییکوردیی ناووەندیناوەندی]]. لەووانەیەلەوانەیە زۆرجار پێوویستپێویست بکات بەستەرەکە یەکسەر ڕەووانەکەرڕەوانەکەر بێت بۆ بەشێکی پەڕەکە، لەووانەیەلەوانەیە بۆ ئاماژەدان بە کێشەیەک لەوولەو بەشەدا ئەمە سوووودبەخشسوودبەخش بێت. لەوولەو حاڵەتەدا بەم شێووەیەشێوەیە دەکەیت: <code><nowiki>[[ویکیپیدیای کوردیی ناوەندی#مێژووی ویکی ناوەندی بە پێی ڕۆژەکان]]</nowiki></code> کە بەم شێووەیەشێوەیە دەردەچێت: [[وویکیپیدیایویکیپیدیای کووردییکوردیی ناووەندیناوەندی#مێژوووویمێژووی وویکیویکی ناووەندیناوەندی بە پێی ڕۆژەکان]] بۆ گۆڕینی دەق ووەکوەک باسکرا ھێمای «|» بەکاردێت. کەوواتەکەواتە لەدووایلەدوای ناوویناوی پەڕە ھێمای # بەکاردێت دووابەدووایدوابەدوای ئەوویشئەویش ناوویناوی بەشی پەڕەکە.
 
=== ئەگەر بۆ پەڕەیەکی ناووەکیدەرەکی بووووبوو ===
ئەووکاتەئەوکاتە لەجیاتی ئەووەیئەوەی جووووتێکجووتێک ([[]]) بەکاربێت، دەکرێتە یەکدانە ([]). لە دووایدوای ھێمای دەستپێکردن [ پێوویستەپێویستە ناوونیشانیناونیشانی تەوواوویتەواوی ووێبگەوێبگە بنووووسرێت،بنووسرێت، ووو بە پێچەووانەیپێچەوانەی بەستەرە ناووەکییەکانەووە،ناوەکییەکانەوە، بۆ دەرخستنی دەق، ھێمای «|» بەکارنایەت لە نێوواننێوان ناوونیشانیناونیشانی ووێبگەوێبگە ووو دەقی خووازراوو،خوازراو، بەڵکووبەڵکو تەنیا بۆشاییەک دادەنرێت، بەم شێووەیەشێوەیە: <code><nowiki>[http://www.google.com/ وێبگەی گووگڵ]</nowiki></code> کە لە ئەنجامدا بەم شێووەیەشێوەیە دەردەکەووێتدەردەکەوێت: [http://www.google.com/ ووێبگەیوێبگەی گووووگڵگووگڵ]
بەم شێووەیە بەستەر دەدرێت: <code><nowiki>[[ویکیپیدیای کوردیی ناوەندی]]</nowiki></code>، کە ووەک [[وویکیپیدیای کووردیی ناووەندی]] دەردەکەووێت. ھەرووەھا دەتوواندرێت شێووەی دەقەکە بگۆڕدرێت، ئەمە لەکاتێکدا بەسوووودە تا لەگەڵ دەقەکانی پێش خۆی، پەڕەی ئاماژەپێدراوو بگوونجێندرێت. بۆ نموووونە <code><nowiki>[[ویکیپیدیای کوردیی ناوەندی|وەشانی ویکیپیدیای کوردی]]</nowiki></code> ووەک [[وویکیپیدیای کووردیی ناووەندی|ووەشانی وویکیپیدیای کووردی]] دەردەکەووێت، لەکاتێکدا کە دەقەکە جیاووازە، ئەگەر کرتەی لەسەر بکرێت ھەر ڕەووانە دەکرێیت بۆ [[وویکیپیدیای کووردیی ناووەندی]]. لەووانەیە زۆرجار پێوویست بکات بەستەرەکە یەکسەر ڕەووانەکەر بێت بۆ بەشێکی پەڕەکە، لەووانەیە بۆ ئاماژەدان بە کێشەیەک لەوو بەشەدا ئەمە سوووودبەخش بێت. لەوو حاڵەتەدا بەم شێووەیە دەکەیت: <code><nowiki>[[ویکیپیدیای کوردیی ناوەندی#مێژووی ویکی ناوەندی بە پێی ڕۆژەکان]]</nowiki></code> کە بەم شێووەیە دەردەچێت: [[وویکیپیدیای کووردیی ناووەندی#مێژووووی وویکی ناووەندی بە پێی ڕۆژەکان]] بۆ گۆڕینی دەق ووەک باسکرا ھێمای «|» بەکاردێت. کەوواتە لەدووای ناووی پەڕە ھێمای # بەکاردێت دووابەدووای ئەوویش ناووی بەشی پەڕەکە.
=== ئەگەر بۆ پرۆژەیەکی تری وویکیپیدیا بووووویکیپیدیا بوو===
ئەووئەو کاتە دەتووانیتدەتوانیت دوووودوو ڕێگە بگریتە بەر، یەکەمیان ئەووەیەئەوەیە کە ڕێگەی بەستەری دەرەکیی بەکارببەیت بەووبەو شێووەیەیشێوەیەی لەسەرەووەلەسەرەوە باسکراووەباسکراوە بە دانانی ناوونیشانیناونیشانی تەوواوویتەواوی ووێبگەکە،وێبگەکە، یانیش بە ڕێگەیەکی باووترباوتر (ووو شیاووترشیاوتر) کە بەم شێووەیەیەشێوەیەیە: <code>[[:کۆدی پرۆژە:[[ووپوپ:بۆشایی ناووناو|بۆشایی ناووناو]]:ناوویناوی پەڕە]]</code> کۆدی پرۆژە لە بەستەری ووێبگەکانداوێبگەکاندا دەرکەووتووووە،دەرکەوتووە، بۆ نموووونەنموونە کۆدی پرۆژەی وویکیپیدیایویکیپیدیای کووردییکوردیی ناووەندیناوەندی ckbـیە، کە لە بەستەرەکەدا بەم شێووەیەشێوەیە دەرکەووتووووەدەرکەوتووە: ckb.wikipedia.org، یان با ھی وویکیویکی ئینگلیزی ووەربگرینوەربگرین: en.wikipedia.org. بۆشایی ناووناو تەنیا کاتێک دادەنرێت کە پەڕەیەک بووووبوو جگە لە ووتار،وتار، کە بۆشایی ناوویناوی سەرەکییە، ئەگەر ووتاروتار بوووو،بوو، ئەووئەو کاتە ڕاستەووخۆڕاستەوخۆ ناوویناوی ووتارەکەوتارەکە لەووێلەوێ دەنووووسرێت،دەنووسرێت، بۆ نموووونەنموونە: <code><nowiki>[[:en:music]]</nowiki></code> دەبێتە [[:en:music]]. ئەگەر ھاتووووھاتوو بۆشایی ناووناو ووتاروتار نەبوووونەبوو (با بۆشایی [[ووپوپ:بۆشایی ناووناو#داڕێژە|داڕێژە]] ووەربگرینوەربگرین بە نموووونەنموونەئەووئەو کاتە بەم شێووەیەیشێوەیەی لێ دێت: <code><nowiki>[[:en:template:music]]</nowiki></code> کە [[:en:template:music]] دەکات. ئەگەر وویستراویسترا دەقەکەی بگۆڕدرێت، بە ھەمان شێووەیشێوەی خاڵی یەکەم بە بەکارھێنانی جیاکەرەووەیجیاکەرەوەی «|» دەکرێت ئەم کارە ئەنجام بدرێت، بۆ نموووونەنموونە: <code><nowiki>[[:en:music|music]]</nowiki></code> دەبێتە [[:en:music|music]]. بۆ ھەمووووھەموو بۆشاییەکانی تریش ھەمان تەکنیک بەکاردێت.
 
=== ئەگەر بۆ پەڕەیەکیپۆل دەرەکییان بووووپەڕگە بوو ===
ئەووکاتە لەجیاتی ئەووەی جووووتێک ([[]]) بەکاربێت، دەکرێتە یەکدانە ([]). لە دووای ھێمای دەستپێکردن [ پێوویستە ناوونیشانی تەوواووی ووێبگە بنووووسرێت، وو بە پێچەووانەی بەستەرە ناووەکییەکانەووە، بۆ دەرخستنی دەق، ھێمای «|» بەکارنایەت لە نێووان ناوونیشانی ووێبگە وو دەقی خووازراوو، بەڵکوو تەنیا بۆشاییەک دادەنرێت، بەم شێووەیە: <code><nowiki>[http://www.google.com/ وێبگەی گووگڵ]</nowiki></code> کە لە ئەنجامدا بەم شێووەیە دەردەکەووێت: [http://www.google.com/ ووێبگەی گووووگڵ]
 
=== ئەگەر بۆ پرۆژەیەکی تری وویکیپیدیا بوووو ===
ئەوو کاتە دەتووانیت دوووو ڕێگە بگریتە بەر، یەکەمیان ئەووەیە کە ڕێگەی بەستەری دەرەکیی بەکارببەیت بەوو شێووەیەی لەسەرەووە باسکراووە بە دانانی ناوونیشانی تەوواووی ووێبگەکە، یانیش بە ڕێگەیەکی باووتر (وو شیاووتر) کە بەم شێووەیەیە: <code>[[:کۆدی پرۆژە:[[ووپ:بۆشایی ناوو|بۆشایی ناوو]]:ناووی پەڕە]]</code> کۆدی پرۆژە لە بەستەری ووێبگەکاندا دەرکەووتووووە، بۆ نموووونە کۆدی پرۆژەی وویکیپیدیای کووردیی ناووەندی ckbـیە، کە لە بەستەرەکەدا بەم شێووەیە دەرکەووتووووە: ckb.wikipedia.org، یان با ھی وویکی ئینگلیزی ووەربگرین: en.wikipedia.org. بۆشایی ناوو تەنیا کاتێک دادەنرێت کە پەڕەیەک بوووو جگە لە ووتار، کە بۆشایی ناووی سەرەکییە، ئەگەر ووتار بوووو، ئەوو کاتە ڕاستەووخۆ ناووی ووتارەکە لەووێ دەنووووسرێت، بۆ نموووونە: <code><nowiki>[[:en:music]]</nowiki></code> دەبێتە [[:en:music]]. ئەگەر ھاتوووو بۆشایی ناوو ووتار نەبوووو (با بۆشایی [[ووپ:بۆشایی ناوو#داڕێژە|داڕێژە]] ووەربگرین بە نموووونە)، ئەوو کاتە بەم شێووەیەی لێ دێت: <code><nowiki>[[:en:template:music]]</nowiki></code> کە [[:en:template:music]] دەکات. ئەگەر وویسترا دەقەکەی بگۆڕدرێت، بە ھەمان شێووەی خاڵی یەکەم بە بەکارھێنانی جیاکەرەووەی «|» دەکرێت ئەم کارە ئەنجام بدرێت، بۆ نموووونە: <code><nowiki>[[:en:music|music]]</nowiki></code> دەبێتە [[:en:music|music]]. بۆ ھەموووو بۆشاییەکانی تریش ھەمان تەکنیک بەکاردێت.
 
=== ئەگەر بۆ پۆل یان پەڕگە بوووو ===
{{سەرەکی|یارمەتی:پۆل|یارمەتی:پەڕگەکان}}
ئەگەر وویستراویسترا پۆلەکان بە دەق بنووووسرێت،بنووسرێت، تەنیا کۆلنێک (:) زیاد دەکرێت بۆ پێش پۆلەکە، بەم شێووەیەشێوەیە: <code><nowiki>[[:پۆل:ویکیپیدیا]]</nowiki></code> کە دەبێتە [[:پۆل:وویکیپیدیاویکیپیدیا]]. ئەگەر کۆلن لابرێت پەڕەکە دەچێتە ناووناو پۆلەکەووەپۆلەکەوە ووو بە دەق دەرناکەووێتدەرناکەوێت. ووێنەکانیشوێنەکانیش بە ھەمان شێووەیشێوەی پۆلەکان کۆلن بۆ پێش پەڕگەکە زیاد دەکرێت تا ووێنەکەوێنەکە بە شێووەیشێوەی دەق دەر بکەووێتبکەوێت نەک پەڕگە.
 
== بابەتە پەیووەندیدارەکانپەیوەندیدارەکان بە کات ==
=== بەستەرەکانی ڕۆژ ووو مانگ ===
پێوویستپێویست ناکات ووتارەکانیوتارەکانی ڕۆژ ووو مانگ (بۆ نموووونە،نموونە، [[٢٣ی نیسان]] ووو [[٥ی کانوووونیکانوونی یەکەم]]) بە ووتارەکانیوتارەکانی تر ببەسترێنەووەببەسترێنەوە مەگەر پەیووەندییەکیپەیوەندییەکی ئاشکرایان بە ووتارەکەووەوتارەکەوە ھەبێت. ئەم ووتارانەوتارانە بێجگە لەوولەو پێشھاتە تایبەتانەی لەم ڕێککەووتەداڕێککەوتەدا دێنە پێش، دەبێ پێووەندیشیانپێوەندیشیان بەووبەو ووتارەووەوتارەوە ھەبێ.
ئاماژەدان بە سەرچاووەیسەرچاوەی ڕۆژە بیرەووەرییەکانبیرەوەرییەکان ھەرووەکووووھەروەکوو [[ڕۆژی دایک]] بە بەستەرێکی ئاسایی ڕەچاووکراووەڕەچاوکراوە. ھەر ووتارێکیوتارێکی پەیووەندیدارپەیوەندیدار بە کات دەشێت بە بەستەرەکانی کات ببەسترێنەووەببەسترێنەوە.
 
=== بەستەری ساڵ ===
{{ناووبڕناوبڕ|ووپوپ:بەستەری ساڵ}}
ووتاریوتاری ساڵەکانی ([[٢٠٠٧]]، [[١٩٧٢]]) پێوویستپێویست ناکات بەستەردار بکرێن مەگەر پەیووەندییەکیپەیوەندییەکی ئاشکرایان بە ووتارەکەووەوتارەکەوە ھەبێت. ئەمە بەووبەو مانایە دێت کە گرنگ نییە چی لەوولەو ساڵەدا ڕوووویداووە،ڕوویداوە، {{دیاریکردن|این بدین معناست کھکه فارغ از این کھکه در آن سال چھھاچه‌ها روویروی دادھاست،داده‌است، وواقعھایواقعه‌ای کھکه در آن مقالھمقاله مربووطمربوط بھبه زمان ذکر شدھاستشده‌است باید بر یکپارچگی ووو اتحاد بین مقالھھامقاله‌ها بیفزاید.}} بۆ نموووونە،نموونە، [[سینەمای جیھان لە ساڵی ٢٠٠٥]] دەشێت بە ساڵی ٢٠٠٥ ببەسترێتەووە،ببەسترێتەوە، بەڵام [[مەوولانایمەولانای ڕۆمی]] ناتوواندرێتناتواندرێت بە ٢٠٠٥ یان ١٨٧٢ببەسترێتەووە١٨٧٢ببەسترێتەوە.
 
== چۆن بەستەردان بەکاردێت ==
بەستەردان بۆ یارمەتیدانی خووێنەرانخوێنەران لە دۆزینەووەیدۆزینەوەی ووتاریوتاری ھاووشێووەھاوشێوە بەکاردێت، بۆیە دەبێت بە شێووەیەکیشێوەیەکی شیاووشیاو بەستەرەکان بەکارببرێن ووو تەنیا بەستەری پەیووەندیدارپەیوەندیدار لە پەڕەکاندا دابنرێت. زۆر شت ھەن بەستەردان پێیان شیاووشیاو نییە، بۆ نموووونەنموونە ئەووئەو شتانەی کە زەقن ووو ھەمووووھەموو کەسێک دەیانزانێت، ووەکوەک ڕێکەووتەکان،ڕێکەوتەکان، شووێنەشوێنە جووگرافیاییەجوگرافیاییە ناسراووناسراو ووو باووەکان،باوەکان، یەکە پێووانەییەکان،پێوانەییەکان، ووشەوشە ووو پیتەکان. ھەرووەھاھەروەھا نابێت ووو پێوویستپێویست نییە زیاتر لە یەک جار لە ھەمان ووتارداوتاردا بەستەر بۆ ھەمان بابەت بدرێت. ئەمە بۆ نەشێووانینەشێوانی شێووەیشێوەی ووتارەکانوتارەکان ڕێگری لێ دەکرێت. لەبیرت بێت: ئەووئەو ووتارانەیوتارانەی کە لە وویکیپیدیاویکیپیدیا نین ووو بەستەریان بۆ بدرێت، ڕەنگی بەستەرەکان بە {{سوووورسوور|سوووورسوور}} دەردەکەووێتدەردەکەوێت. ئەگەر کرتە لەسەر ئەم بەستەرانە بکرێت، سیستم ئاگادارت دەکاتەووەدەکاتەوە کە ووتارێکوتارێک بەووبەو ناووەناوە نییە ووو ئامۆژگاریت دەکات کە درووستیدروستی بکەیت. ئەمە شتێکی ئاسایی ووو باووەباوە لە ووتارەکانداوتارەکاندا. زۆرێک لە بەستەرەکان باشترە لە بنی پەڕەکانەووەپەڕەکانەوە زیاد بکرێن، بۆ نموووونەنموونە [[ووپوپ:بەستەرە دەرەکییەکان|بەستەرە دەرەکییەکان]].
 
{{سیاسەتەکان ووو ڕێساکانی وویکیپیدیاویکیپیدیا}}