شارستانی تیکاب: جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکان

No edit summary
تاگەکان: دەستکاریی مۆبایل بە وێبی مۆبایل دەستکاری کراوە بەکارھێنانی نووسەی ناستاندارد
 
=== گوندە کوردنشینەکان ===
لە ٥١۴۷ گوند پێکھاتووە.
{{Div col|cols=٦}}
* گوندی [[ئاقدەرەی سەرێ]]
* گوندی [[ئەنگورد]]
* گوندی [[قزقەپانی سەنگ]]
* گوندی [[قازان کەندی]]
* گوندی [[نەبی کەندی]]
* گوندی [[زینھار]]
* گوندی [[عەلیاوا]]
* گوندی [[تەپەبۆر (تەکاب)]]
* گوندی [[چەپدەرەچەپدەره]]
* گوندی [[حاجی بابای سەرێ]]
* گوندی [[حاجی بابای وەسەت]]
* گوندی [[حاجی بابای خوارێ]]
* گوندی [[ئاق قەڵا]]
* گوندی [[تاشکەو]]
بەکارھێنەری نەناسراو