جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «ئینجیلی مەرقۆس»

تەنھا ڕەنگی ئینجیلی مەرقۆسەکە
(تەنھا ڕەنگی ئینجیلی مەرقۆسەکە)
تاگەکان: بەکارھێنانی نووسەی ناستاندارد دەستکاریی مۆبایل بە وێبی مۆبایل دەستکاری کراوە دروستکردنی وتاری نوێی بێپۆل دەستکاریی دیداری
(بەبێ جیاوازی)
١٣

دەستکاری