جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «ئەپاچی لووسیین»

بەبێ کورتەی دەستکاری
(پەڕەی دروست کرد بە «{{refimprove|date=February 2012}} {{Infobox software | name = لووسیین | logo = Lucene logo green 300.png | screenshot = | caption = | developer...»ەوە)
تاگ: دروستکردنی وتاری نوێی بێپۆل
 
{{refimprove|date=February 2012}}
{{Infobox software
| name = لووسیین