قوبادی: جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکان

 
'''گوندەکانی ناوچەی قوبادی'''
== سەرەتا '''''گوندەکانی (گەرمەسێر)ناوچەی ==قوبادی'''''
سەرەتا گوندەکانی (گەرمەسێر)
١ دەربەند دەھۆڵ، ٢ شاوەڵەد، ٣ داریزەنگەنە علیا، ٤ داریزەنگەنە سفلی، ٥ تق تق علی آقائی، ٦ دوڵە وشک، ٧ خوک آخلە، ٨ بانی چنور، ٩ کلارە میرکی، ١٠ ابدالان میرکی، ١١ ئەسپەر، ١٢ کاک میرکی، ١٣ دەرە ژاڵە علیا، ١٤ دەرە ژاڵە سفلی، ١٥ قەلانی، ١٦ خراتە ی قەلانی، ١٧ ناحیەی- ئەزگڵە، ١٨ کۆرەی، ١٩ وەزیر ئاباد، ٢٠ سورمەر، ٢١ شێرپەڕ، ٢٢ قەیتول، ٢٣ خڕنوبان، ٢٤ زاڵە کۆسە، ٢٥ دەرە زۆرینەی بازان، ٢٦ گندم بان، ٢٧ تلەتوو، ٢٨ کەژە چەرمەڵە، ٢٩ ابداڵان خێڵی فەیاد، ٣٠ پشت گاڕێ ی خێڵی، فەیاد، ٣١ گووڵاڵە، ٢٣ باندار کوێخا عزیز، ٣٣ تازە دەبانە دارسمک، ٣٤ باندار کوێخا عیدللە، ٣٥ ھەنجیربوس، ٣٦ سید مراد خیل بابای ایل قبادی، ٣٧ئیمام حسن.
 
٣٧

دەستکاری